Chủ đề

Bán Lao Động

Đường dây bán lao động đi biển: Mạng người trên biển thua cỏ rác !

09/04/2017 | Xã hội

Đường dây bán lao động đi biển: Mạng người trên biển thua cỏ rác !

‘Đi rồi mới biết rất cực khổ, bị đánh, bị chửi, nhiều lúc muốn nhảy xuống biển. Phận người bị lừa bán, bắt nhốt và đưa ra biển làm việc còn thua cả cỏ rác’, ông H. nói. Ông H. (trái) kể lại chuyện bị bóc lột trên biển với PV Thanh Niên Đến chiều 8.4, Công an TP.Vũng Tàu vẫn tiếp tục...