Chủ đề

bán hàng trung quốc

Hà Nội sẽ có khu riêng dành cho hàng Trung Quốc

31/08/2016 | Kinh tế

Hà Nội sẽ có khu riêng dành cho hàng Trung Quốc

Hà Nội đang có kế hoạch sẽ phân khu rõ ràng các khu vực bán hàng khác nhau dành cho các mặt hàng có xuất xứ các nước khác nhau, hàng Trung Quốc sẽ được gói” lại trong một khu riêng. ”Những cái gì là khiếm khuyết thì phải sửa. Hội nhập kinh tế thì phải chấp nhận tự do buôn bán hàng hóa của các nước,...