Chủ đề

bãi cọc

Giải mã bí ẩn bãi cọc Bạch Đằng Giang

05/06/2014 | Văn hóa

Giải mã bí ẩn bãi cọc Bạch Đằng Giang

726 năm trước, nước Đại Việt bé nhỏ đã đánh tan tác 600 chiến thuyền và 40 vạn quân Nguyên Mông trong trận thủy chiến Bạch Đằng. Dòng chảy thời gian hơn 700 năm đã che phủ nhiều bí ẩn quanh trận thủy chiến oanh liệt này. Bia ghi nhớ bãi cọc Bạch Đằng Giang ở Yên Giang năm 1288. Phóng viên trở lại nơi này,...