Chủ đề

Australia – Việt Nam

Quan hệ Australia – Việt Nam: Chưa bao giờ mạnh mẽ hơn bây giờ

21/08/2019 | Chính trị

Quan hệ Australia – Việt Nam: Chưa bao giờ mạnh mẽ hơn bây giờ

Mối quan hệ giữa Australia và Việt Nam chưa bao giờ mạnh mẽ hơn bây giờ. Hai nước chia sẻ tầm nhìn tương tự nhau đối với khu vực và thế giới. Cả hai nước đều muốn có thương mại mở và tự do trên biển. Trong vài năm qua, thương mại giữa hai nước ngày càng được tăng cường và đi vào chiều sâu. Thủ...
Chủ đề liên quan: