Chủ đề

APT1

61398 – “Đội quân bóng tối” của Trung Quốc

30/05/2014 | An Ninh Quốc Phòng

61398 – “Đội quân bóng tối” của Trung Quốc

Việc Bộ tư pháp Mỹ ra quyết định truy nã đối với 5 sĩ quan quân đội Trung Quốc hôm 19/5 vừa qua đã một lần nữa thổi bùng lên quan tâm của dư luận thế giới. Công ty an ninh mạng Mandiant, nơi phát hiện ra bản báo cáo chi tiết dài 60 trang vạch trần” những ngóc ngách bí ẩn nhất của đội quân mạng Trung Quốc,...

(CĐ 16) – Tiết lộ những đơn vị gián điệp mạng của Trung Quốc (Kết luận)

12/07/2013 | Chuyên đề

(CĐ 16) – Tiết lộ những đơn vị gián điệp mạng của Trung Quốc (Kết luận)

MANDIANT – APT1 TIẾT LỘ VỀ MỘT TRONG NHỮNG ĐƠN VỊ GIÁN ĐIỆP MẠNG CỦA TRUNG QUỐC Gián điệp kinh tế Trung Quốc đã vượt quá giới hạn, tôi tin rằng Mỹ và...

(CĐ 16) – Phần 5.1: Tiết lộ thêm một số hồ sơ tin tặc Trung Quốc

10/07/2013 | Chuyên đề

(CĐ 16) – Phần 5.1: Tiết lộ thêm một số hồ sơ tin tặc Trung Quốc

MANDIANT – APT1 TIẾT LỘ VỀ MỘT TRONG NHỮNG ĐƠN VỊ GIÁN ĐIỆP MẠNG CỦA TRUNG QUỐC Gián điệp kinh tế Trung Quốc đã vượt quá giới hạn, tôi tin rằng Mỹ và...

(CĐ 16) – Phần 5: Hồ sơ đình đám của các tin tặc APT1

09/07/2013 | Chuyên đề

(CĐ 16) – Phần 5: Hồ sơ đình đám của các tin tặc APT1

MANDIANT – APT1 TIẾT LỘ VỀ MỘT TRONG NHỮNG ĐƠN VỊ GIÁN ĐIỆP MẠNG CỦA TRUNG QUỐC Gián điệp kinh tế Trung Quốc đã vượt quá giới hạn, tôi tin rằng Mỹ và...

(CĐ 16) – Phần 4.1: Bằng chứng cơ sở hạ tầng rộng lớn của đơn vị 61398

08/07/2013 | Chuyên đề

(CĐ 16) – Phần 4.1: Bằng chứng cơ sở hạ tầng rộng lớn của đơn vị 61398

MANDIANT – APT1 TIẾT LỘ VỀ MỘT TRONG NHỮNG ĐƠN VỊ GIÁN ĐIỆP MẠNG CỦA TRUNG QUỐC Gián điệp kinh tế Trung Quốc đã vượt quá giới hạn, tôi tin rằng Mỹ và...

(CĐ 16) – Phần 4: Cơ sở hạ tầng của APT1

02/07/2013 | Chuyên đề

(CĐ 16) – Phần 4: Cơ sở hạ tầng của APT1

MANDIANT – APT1 TIẾT LỘ VỀ MỘT TRONG NHỮNG ĐƠN VỊ GIÁN ĐIỆP MẠNG CỦA TRUNG QUỐC Gián điệp kinh tế Trung Quốc đã vượt quá giới hạn, tôi tin rằng Mỹ và...

(CĐ 16) – Phần 3.2: Các bước phụ để thực hiện tấn công máy tính của Trung Quốc

29/06/2013 | Chuyên đề

(CĐ 16) – Phần 3.2: Các bước phụ để thực hiện tấn công máy tính của Trung Quốc

MANDIANT – APT1 TIẾT LỘ VỀ MỘT TRONG NHỮNG ĐƠN VỊ GIÁN ĐIỆP MẠNG CỦA TRUNG QUỐC Gián điệp kinh tế Trung Quốc đã vượt quá giới hạn, tôi tin rằng Mỹ và...

(CĐ 16) – Phần 3.1: Backdoors, malware thực hiện tấn công như thế nào?

26/06/2013 | Chuyên đề

(CĐ 16) – Phần 3.1: Backdoors, malware thực hiện tấn công như thế nào?

MANDIANT – APT1 TIẾT LỘ VỀ MỘT TRONG NHỮNG ĐƠN VỊ GIÁN ĐIỆP MẠNG CỦA TRUNG QUỐC Gián điệp kinh tế Trung Quốc đã vượt quá giới hạn, tôi tin rằng Mỹ và...

(CĐ 16) – Phần 3: APT1 – Vòng đời tấn công

25/06/2013 | Chuyên đề

(CĐ 16) – Phần 3: APT1 – Vòng đời tấn công

MANDIANT – APT1 TIẾT LỘ VỀ MỘT TRONG NHỮNG ĐƠN VỊ GIÁN ĐIỆP MẠNG CỦA TRUNG QUỐC Gián điệp kinh tế Trung Quốc đã vượt quá giới hạn, tôi tin rằng Mỹ và...

(CĐ 16) – Phần 2.1: Hành vi trộm cắp dữ liệu của APT1

22/06/2013 | Chuyên đề

(CĐ 16) – Phần 2.1: Hành vi trộm cắp dữ liệu của APT1

MANDIANT – APT1 TIẾT LỘ VỀ MỘT TRONG NHỮNG ĐƠN VỊ GIÁN ĐIỆP MẠNG CỦA TRUNG QUỐC Gián điệp kinh tế Trung Quốc đã vượt quá giới hạn, tôi tin rằng Mỹ và...

(CĐ 16) – Phần 2: APT1 – Nhiều năm tiến hành hoạt động gián điệp

10/06/2013 | Chuyên đề

(CĐ 16) – Phần 2: APT1 – Nhiều năm tiến hành hoạt động gián điệp

MANDIANT – APT1 TIẾT LỘ VỀ MỘT TRONG NHỮNG ĐƠN VỊ GIÁN ĐIỆP MẠNG CỦA TRUNG QUỐC Gián điệp kinh tế Trung Quốc đã vượt quá giới hạn, tôi tin rằng Mỹ và...

(CĐ 16) – Phần 1.2: Tiết lộ quy mô và lực lượng nhân sự của đơn vị 61398

08/06/2013 | Chuyên đề

(CĐ 16) – Phần 1.2: Tiết lộ quy mô và lực lượng nhân sự của đơn vị 61398

MANDIANT – APT1 TIẾT LỘ VỀ MỘT TRONG NHỮNG ĐƠN VỊ GIÁN ĐIỆP MẠNG CỦA TRUNG QUỐC Gián điệp kinh tế Trung Quốc đã vượt quá giới hạn, tôi tin rằng Mỹ và...

(CĐ 16) – Phần 1.1: Suy đoán năng lực và nhiệm vụ hoạt động của đơn vị 61398

04/06/2013 | Chuyên đề

(CĐ 16) – Phần 1.1: Suy đoán năng lực và nhiệm vụ hoạt động của đơn vị 61398

MANDIANT – APT1 TIẾT LỘ VỀ MỘT TRONG NHỮNG ĐƠN VỊ GIÁN ĐIỆP MẠNG CỦA TRUNG QUỐC Gián điệp kinh tế Trung Quốc đã vượt quá giới hạn, tôi tin rằng Mỹ và...

(CĐ 16) – Phần 1: Hoạt động mạng máy tính Trung Quốc được giao cho Đơn vị 61398 của PLA

26/05/2013 | Chuyên đề

(CĐ 16) – Phần 1: Hoạt động mạng máy tính Trung Quốc được giao cho Đơn vị 61398 của PLA

MANDIANT – APT1 TIẾT LỘ VỀ MỘT TRONG NHỮNG ĐƠN VỊ GIÁN ĐIỆP MẠNG CỦA TRUNG QUỐC Gián điệp kinh tế Trung Quốc đã vượt quá giới hạn, tôi tin rằng Mỹ và...

(CĐ 16) – Tại sao chúng tôi vạch trần tổ chức APT1?

18/05/2013 | Chuyên đề

(CĐ 16) – Tại sao chúng tôi vạch trần tổ chức APT1?

MANDIANT – APT1 TIẾT LỘ VỀ MỘT TRONG NHỮNG ĐƠN VỊ GIÁN ĐIỆP MẠNG CỦA TRUNG QUỐC Gián điệp kinh tế Trung Quốc đã vượt quá giới hạn, tôi tin rằng Mỹ và...

(CĐ 16) – Tiết lộ những đơn vị gián điệp mạng của Trung Quốc (Giới thiệu những phát hiện chính)

17/05/2013 | Chuyên đề

(CĐ 16) – Tiết lộ những đơn vị gián điệp mạng của Trung Quốc (Giới thiệu những phát hiện chính)

MANDIANT – APT1 TIẾT LỘ VỀ MỘT TRONG NHỮNG ĐƠN VỊ GIÁN ĐIỆP MẠNG CỦA TRUNG QUỐC Gián điệp kinh tế Trung Quốc đã vượt quá giới hạn, tôi tin rằng Mỹ và...

(CĐ 16) – Tiết lộ những đơn vị gián điệp mạng của Trung Quốc (Tóm tắt)

16/05/2013 | Chuyên đề

(CĐ 16) – Tiết lộ những đơn vị gián điệp mạng của Trung Quốc (Tóm tắt)

MANDIANT – APT1 TIẾT LỘ VỀ MỘT TRONG NHỮNG ĐƠN VỊ GIÁN ĐIỆP MẠNG CỦA TRUNG QUỐC Gián điệp kinh tế Trung Quốc đã vượt quá giới hạn, tôi tin rằng Mỹ và...

Nhóm tin tặc Trung Quốc APT1 vẫn duy trì hoạt động sau khi bị chỉ điểm

03/05/2013 | Không gian mạng

Nhóm tin tặc Trung Quốc APT1 vẫn duy trì hoạt động sau khi bị chỉ điểm

Theo các nhà nghiên cứu thuộc hãng bảo mật Cyber Squared, tính đến cuối tháng 04/2013, nhóm tin tặc APT1, được xác định là Đơn vị 61398 thuộc quân đội Trung Quốc,...