Chủ đề

áp mức thuế

Cố vấn chủ chốt nhà Trắng: TT Trump có thể áp mức thuế 100% lên hàng hóa Trung Quốc

20/09/2019 | Quốc tế

Cố vấn chủ chốt nhà Trắng: TT Trump có thể áp mức thuế 100% lên hàng hóa Trung Quốc

Ông Michael Pillsbury – Giám đốc Trung tâm Chiến lược Trung Quốc tại Viện Hudston ở Washington, một cố vấn chủ chốt của Nhà Trắng, người mà Tổng thống Trump gọi là một “chuyên gia hàng đầu về Trung Quốc” vừa tiết lộ, ông Trump có thể tăng mức thuế từ 50% đến 100% nếu đàm phán thất bại. Ông...