Chủ đề

An Nam

“Những người lính An Nam lạ lùng” trong mắt quân viễn chinh

13/11/2016 | Văn hóa

“Những người lính An Nam lạ lùng” trong mắt quân viễn chinh

“Quân An Nam thối lui mang theo giáo mác, súng lớn và súng tay của họ. Quân An Nam lùi lại một bước thế thôi, gần như thản nhiên, giống như những người thợ đang làm việc rồi ngưng tay; quả thật là lạ lùng” Khu vực lính liên quân Pháp – Tây Ban Nha từ cánh đồng mồ mả nhìn về đại đồn Chí...