Chủ đề

ăn cắp dữ liệu cá nhân

Tài liệu nội bộ cho thấy Facebook bán dữ liệu người dùng

06/12/2018 | Không gian mạng

Tài liệu nội bộ cho thấy Facebook bán dữ liệu người dùng

Ngày 5/12, Quốc hội Anh công bố tài liệu nội bộ cho thấy Facebook bán dữ liệu người dùng cho các công ty thứ ba. Ngày 5/12, Quốc hội Anh đã công bố tài liệu dài 250 trang tiết lộ những thỏa thuận của bộ phận cấp cao Facebook với các công ty bên thứ ba về quyền sử dụng dữ liệu người dùng. Mark Zuckerberg,...

Mỹ: thành lập bộ chỉ huy an ninh mạng; FBI: cảnh báo lộ thông tin cá nhân…

22/07/2017 | Quốc tế

Mỹ: thành lập bộ chỉ huy an ninh mạng; FBI: cảnh báo lộ thông tin cá nhân…

Thành phố New York (Mỹ) thành lập bộ chỉ huy an ninh mạng; FBI cảnh báo lộ thông tin cá nhân qua đồ chơi nối mạng; Gần 5.000 người Trung Quốc bị bắt vì ăn cắp...