Chủ đề

aaron

Mỹ tập trận phòng khả năng chiến tranh với Trung Quốc

29/09/2014 | Quốc tế

Mỹ tập trận phòng khả năng chiến tranh với Trung Quốc

Cuộc tập trận gần đây của Mỹ ở tây Thái Bình Dương được cho là nhằm chiến đấu với kẻ thù giống như Trung Quốc, trong trường hợp Mỹ bị ngăn chặn tiếp cận các vùng biển và không phận quốc tế. Cuộc tập trận "Chiếc khiên quả cảm" mới đây ở tây Thái Bình Dương của Mỹ. Thông tin được...