Chủ đề

8B

Chủ dự án 8B Lê Trực công bố đã khởi kiện UBND quận Ba Đình, Hà Nội

30/08/2017 | Xã hội

Chủ dự án 8B Lê Trực công bố đã khởi kiện UBND quận Ba Đình, Hà Nội

Đại diện Chủ dự án 8B Lê Trực cho rằng, Hà Nội đã phá vỡ cam kết với doanh nghiệp… Đến nay cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội đã thực hiện xong giai đoạn 1 là phá dỡ tầng 19 của tòa nhà. Chúng tôi kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo dừng ngay việc phá dỡ công trình chung cư 8B Lê...

Tòa nhà 8B Lê Trực: Chủ đầu tư cam kết bắt đầu dỡ tầng vi phạm từ 21/11

18/11/2015 | Xã hội

Tòa nhà 8B Lê Trực: Chủ đầu tư cam kết bắt đầu dỡ tầng vi phạm từ 21/11

Đối với phần thi công trình vi phạm còn lại, trong quá trình tháo dỡ Công ty CP May Lê Trực sẽ tiếp tục hoàn thiện phương án phá dỡ. Ngày 17/11, Công ty Cổ phần...