Chủ đề

245 tỉ đồng

Người mất 28 tỉ tại Eximbank yêu cầu trả tiền khẩn cấp

25/03/2018 | Xã hội

Người mất 28 tỉ tại Eximbank yêu cầu trả tiền khẩn cấp

Eximbank muốn tạm ứng 1,55 tỉ đồng cho vị khách bị bốc hơi 28 tỉ đồng ở Đô Lương và khuyến cáo khách hàng “hãy bình tĩnh và chờ đợi”. Thêm một khách hàng mất tiền khi gửi tiết kiệm tại Eximbank yêu cầu trả tiền khẩn cấp – Ảnh: T.L. Tuy nhiên, ông Nguyễn Tiến Nam, người mất 28 tỉ đồng...