Chủ đề

2 bên sông Hồng

‘Nhiều tương đồng trong lập quy hoạch TP ven sông Hà Nội và Hàng Châu’

23/03/2017 | Xã hội

‘Nhiều tương đồng trong lập quy hoạch TP ven sông Hà Nội và Hàng Châu’

Viện Thiết kế và quy hoạch Hàng Châu (Trung Quốc) có năng lực, chuyên môn trong lập quy hoạch. Có nhiều điểm tương đồng trong lập quy hoạch thành phố ven sông của Hà Nội và Hàng Châu, đại diện công ty Geleximco cho biết. Theo đại diện Geleximco, việc mời Viện Thiết kế và quy hoạch Hàng Châu tham gia lập quy hoạch...