Chủ đề

18 tấn vàng

Bí mật 18 tấn vàng của Nguyễn Văn Thiệu khi rời Sài Gòn?

29/04/2014 | Văn hóa

Bí mật 18 tấn vàng của Nguyễn Văn Thiệu khi rời Sài Gòn?

Ngày 25.4.1975, đại sứ Martin điện cho Kissinger báo rằng đã nghĩ ra cách đưa Thiệu và Khiêm rời khỏi miền Nam bí mật. Martin giao cho tướng Timmes tổ chức cuộc ra đi. Chuyến bay của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu mang số 231 đi Đài Loan vào lúc 9 giờ 20 đã mang theo 16 tấn vàng của ngân khố Sài Gòn?… Không khí...