Chủ đề

10 chữ của Chính phủ

Cuộc chiến chống tham nhũng: “Lò” đang đượm, đừng biến mình thành “củi“!

24/12/2018 | Chính trị

Cuộc chiến chống tham nhũng: “Lò” đang đượm, đừng biến mình thành “củi“!

Cuộc chiến chống tham nhũng, xử lý cán bộ ngày càng vào hồi quyết liệt, như lời cảnh báo: Hãy soi lại mình, tránh tự diễn biến, tự suy thoái” mà kết cục cuối cùng sẽ không ai mong muốn Chưa có khi nào, cuộc chiến chống tham nhũng lại mạnh mẽ và quyết liệt như thời gian gần đây. Từ Đại hội XII đến...
Chủ đề liên quan: ,

Một tâm thế đổi mới, dám từ bỏ quyền lực đang lan toả

16/02/2018 | Chính trị

Một tâm thế đổi mới, dám từ bỏ quyền lực đang lan toả

Suy ngẫm về 10 chữ của Chính phủ, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cảm nhận một tâm thế đổi mới, sáng tạo, sẵn sàng dám từ bỏ quyền lực đang lan toả ngay từ...