Chủ đề

(Kinh tế) - Ngày 19.7, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) và Phòng Thương mại – Công nghiệp VN (VCCI) đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác với mục đích hướng tới mục tiêu hỗ trợ ngày càng hiệu quả hơn cho cộng đồng doanh nghiệp VN.

so-giao-dich-ck-200716

Cụ thể, hai bên sẽ thực hiện hợp tác trong nghiên cứu, thảo luận và chia sẻ những kinh nghiệm, thông lệ tốt về phát triển bền vững; Hợp tác trong đào tạo, nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp niêm yết về phát triển bền vững; Hợp tác trong xây dựng sản phẩm tài chính xanh cho thị trường tài chính VN và Hợp tác trong truyền thông, vận động doanh nghiệp phát triển bền vững.

VCCI và HOSE cam kết phối hợp chặt chẽ cùng xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ hợp tác theo hướng phát triển lâu dài, bền vững, đồng thời cùng nhau hợp tác thực hiện theo kế hoạch nhiệm vụ của từng giai đoạn cụ thể.

(Theo Thanh Niên)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Thích và chia sẻ bài này trên