Chủ đề

(Xã hội) - Trong năm 2015, thu nhập bình quân của nhân viên Tổng công ty Sông Đà là 14,61 triệu đồng/tháng trong khi lãnh đạo ở mức 38,4 triệu đồng/tháng, mức cao nhất là 46,1 triệu đồng/tháng.

Sếp Tổng công ty Sông Đà thu nhập hơn nửa tỷ

Sếp Tổng công ty Sông Đà thu nhập hơn nửa tỷ

Theo báo cáo chế độ tiền lương, thưởng của Công ty mẹ – Tổng công ty Sông Đà, mức thu nhập bình quân của người lao động tại Tổng công ty trong năm 2015 đạt 14,61 triệu đồng/tháng. Trong đó, tiền lương bình quân mỗi tháng là 14,15 triệu đồng, thấp hơn 28% so với kế hoạch đặt ra đầu năm 2015 là 19,65 triệu đồng.

Với cán bộ quản lý tại Tổng công ty, thu nhập bình quân năm 2015 là 38,48 triệu đồng/tháng. Trong đó, mức lương bình quân là 37,03 triệu đồng, thấp hơn 9% so với kế hoạch.

Báo cáo cũng cho biết, năm 2015, ông Dương Khánh Toàn, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Sông Đà có thu nhập gần 554 triệu đồng, bình quân 46,16 triệu đồng/tháng, ông Hồ Văn Dũng, Tổng giám đốc có thu nhập gần 518 triệu đồng, bình quân 43,15 triệu đồng/tháng.

Ba thành viên chủ chốt khác trong hội đồng thành viên là ông Lê Văn Tốn, ông Nguyễn Doãn Hành, Nguyễn Kim Tới nhận về mức lương hơn 400 triệu đồng/người.

Báo cáo cũng cho biết, năm 2016, Tổng công ty Sông Đà đặt kế hoạch tiền lương của người lao động là 21,87 triệu đồng/tháng, tăng 55% so với thực hiện năm 2015. Tiền lương của ban quản lý cũng tăng 11% lên 41,04 triệu đồng/tháng.

Tại cuộc họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2016 của Bộ Xây dựng diễn ra hồi cuối tháng 7, lãnh đạo Bộ Xây dựng đã điểm mặt một số đơn vị thực hiện chỉ tiêu kế hoạch ở mức thấp, thấp hơn so với cùng kỳ trong đó có Tổng công ty Sông Đà (77%).

Báo cáo mới nhất về tình hình tài chính của Tổng công ty Sông Đà mới công bố cho thấy, đến cuối năm 2015, tổng công ty này có 12.836 tỷ đồng tổng tài sản, giảm gần 4.400 tỷ đồng so với 1 năm trước đó (tương ứng mức giảm lên tới 25,5%).

Tính đến hết năm 2015, Tổng công ty Sông Đà có 10.190,6 tỷ đồng nợ phải trả, con số này đã giảm đáng kể so với đầu năm 2015, giảm được hơn 3.800 tỷ đồng (chủ yếu nhờ giảm được khoản nợ dài hạn từ gần 8.200 tỷ đồng xuống còn hơn 4.400 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, chi phí lãi vay cũng đã giảm đáng kể, còn 489,8 tỷ đồng tương ứng mỗi ngày phải trả 1,36 tỷ đồng lãi vay trong khi, năm 2014, con số này là 572,2 tỷ đồng.

(Theo PetroTimes)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Thích và chia sẻ bài này trên