Chủ đề

(Kinh tế) - Chỉ số Môi trường Kinh doanh (BCI) quý 3/2014 vượt xa quý trước lên 74 điểm. Niềm tin và triển vọng kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam tiếp tục gia tăng.

Niềm tin của doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam tăng mạnh

Niềm tin của doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam tiếp tục tăng quý thứ 3 trong năm.

Kết quả khảo sát về Chỉ số Môi trường Kinh doanh (BCI) do EuroCham thực hiện lần thứ 16 vào tháng 9/2014 cho thấy niềm tin và triển vọng kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam tiếp tục gia tăng.

Cụ thể, chỉ số BCI quý này tăng từ 66 điểm của quý trước lên 74 điểm, ngang bằng những quý đầu năm 2011.

Theo EuroCham, mức tăng trưởng này cho thấy sự kì vọng của các doanh nghiệp vào các đàm phán của Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) châu Âu – Việt Nam. Khảo sát còn cho thấy sự cố với doanh nghiệp ở Bình Dương đầu năm nay đã được kiểm soát.

Kết quả khảo sát cũng cho biết, hơn nửa số doanh nghiệp phản hồi nói rằng họ phần nào nắm bắt được các đề tài được đàm phán nhưng vẫn muốn biết thêm thông tin cập nhật về FTA.

4/5 doanh nghiệp phản hồi FTA được mong đợi sẽ thay đổi hoạt động kinh doanh của họ; 1/5 doanh nghiệp phản hồi họ không hề nắm bắt được các đề tài đàm phán và 1/5 cho biết họ không tin chắc FTA sẽ đem lại thay đổi gì.

So với kết quả khảo sát quý trước, số lượng doanh nghiệp đánh giá khả quan về tình hình kinh doanh tăng nhẹ, đạt mức 48%, chiếm tỷ lệ cao nhất của lượng phản hồi.

Tiếp theo là lượng phản hồi nhận định tình hình kinh doanh không đổi. Thay đổi lớn nhất là từ doanh nghiệp phản hồi về tình hình kinh doanh chuyển biến theo hướng tiêu cực, giảm từ 21% quý trước xuống còn mức một chỉ số 8% quý này.

Doanh nghiệp nhận định tình hình kinh doanh rất tích cực hoặc rất tiêu cực chiếm tỷ lệ rất thấp (5%). EuroCham cho rằng, nhận định tích cực về tình hình kinh doanh hiện tại phần nào là kết quả của việc phục hồi sau các sự cố xảy ra đầu năm của các doanh nghiêp.

Về triển vọng kinh tế vĩ mô, khảo sát cho thấy 61% số doanh nghiệp phản hồi cho rằng tình hình kinh tế vĩ mô Việt Nam sẽ ổn định và cải thiện, 24% cho rằng tình hình không thay đổi và 15% nhận định kinh tế sẽ suy thoái.

Về dự báo lạm phát, các doanh nghiệp tham gia khảo sát quý này dự đoán tỷ lệ lạm phát trong thời gian sắp tới sẽ tăng, từ 4,26% lên 4,61%.

Theo EuroCham, với kỳ vọng cao trên cả hai yếu tố là sự ổn định và cải thiện kinh tế vĩ mô cũng như kỳ vọng chung về cải thiện triển vọng kinh doanh thì việc tăng vừa phải của tỷ lệ lạm phát là kết quả hợp lý.

Ông Csaba Bundik, Giám đốc điều hành EuroCham cho rằng, cộng đồng doanh nghiệp châu Âu đang rất phấn khởi và hy vọng vào tương lai. Việc ký kết và quan trọng là thực hiện Hiệp định FTA sẽ là bước quan trọng đảm bảo niềm tin của doanh nghiệp là hoàn toàn có cơ sở.

(Theo Bizlive)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Thích và chia sẻ bài này trên