Chủ đề

(Bạn đọc) - Nghe, nhìn những gì ông Nguyễn Bá Thanh đang làm, thì thấy những việc ông làm cho dân, cho nước không có việc gi là cao siêu. Không cần tập trung quá nhiều trí tuệ như các nhà khoa học tìm tòi nghiên cứu ra các phát kiến vĩ đại,;không cần tập trung đầu tư tài chính như các dự án; cũng không cần huy động sức người sức của của toàn dân.

Video Ông Nguyễn Bá Thanh trả lời thẳng thắn trước 4500 CB lãnh đạo

Những việc ông làm là trấn chỉnh những búc xúc của nhân dân phơi bày, lồ lộ ra trước mắt bất cứ người lãnh đạo nào cũng nghe cũng thấy. Nhưng tại sao Nguyễn Bá Thanh lôi cuốn được hàng triệu, triệu trái tim của con người? Bởi ông làm Lãnh đạo với trái tim yêu thương con người, bằng trí tuệ cống hiến vì lợi ích dân tộc, bằng bản lĩnh dám nghĩ thẳng nói thật. Sự chân thành của ông đã quy phục “lòng dân”.

Ông Nguyễn Bá Thanh

Những việc, vấn đề ông đang giải quyết nhìn dễ thấy, ai cũng nghe, cũng biết nhưng…thật khó làm với đa số các vị lãnh đao ngày nay.

Cảm ơn BBT đã gửi thông tin về ông cho tôi mỗi ngày!

Bạn đọc (love…@hotmail.com)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Thích và chia sẻ bài này trên