Chủ đề

(Thời sự) - Báo cáo của người được lấy phiếu tín nhiệm bên cạnh nội dung về kết quả công tác, cần đánh giá “có hay không tự diễn biến’.

Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc vừa ký thông báo về kết luận của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (Thường vụ) tại phiên họp thứ 27 từ ngày 10 đến 20/9.

Đại biểu Quốc hội bỏ phiếu trong phiên lấy phiếu tín nhiệm của Quốc hội khóa XII, ngày 15/11/2014.  Ảnh: VPQH

Đại biểu Quốc hội bỏ phiếu trong phiên lấy phiếu tín nhiệm của Quốc hội khóa XII, ngày 15/11/2014.  Ảnh: VPQH

Theo đó, về việc triển khai lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn, Thường vụ giao Ban Công tác đại biểu đề nghị người được lấy phiếu chuẩn bị các văn bản liên quan.

Cụ thể, người được lấy phiếu tín nhiệm phải chuẩn bị báo cáo tính từ thời điểm được Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn (tháng 7/2016) với nội dung súc tích, đầy đủ về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao; phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; việc chấp hành Hiến pháp và pháp luật.

Báo cáo có độ dài từ 4-5 trang, đánh máy và in trên giấy khổ A4.

Ngoài ra, báo cáo của người được lấy phiếu tín nhiệm cần bổ sung nội dung tự đánh giá, kiểm điểm về việc có hay không những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo nghị quyết Trung ương 4, khóa XII; tự đánh giá, kiểm điểm về việc thực hiện việc sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế ở cơ quan, tổ chức, đơn vị mình…

Việc kê khai tài sản, thu nhập của người được lấy phiếu tín nhiệm thực hiện theo quy định hiện hành.

Thời điểm trình Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm là đầu kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, dự kiến khai mạc ngày 22/10.

Trên phiếu ghi rõ họ tên, chức vụ của người được Quốc hội, HĐND lấy phiếu tín nhiệm kèm theo các ô tương ứng với các mức độ “tín nhiệm cao”,“tín nhiệm”, “tín nhiệm thấp”. Đối với người đồng thời giữ nhiều chức vụ thì việc lấy phiếu tín nhiệm được thực hiện một lần đối với chức vụ cao nhất.

Ngoài nội dung trên, phiên họp thứ 27 của Ủy ban thường vụ Quốc hội còn cho ý kiến về dự thảo Luật: Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); Hành chính công; Giáo dục (sửa đổi); Giáo dục đại học (sửa đổi); Thi hành án hình sự; Đầu tư công; Phòng chống tác hại của rượu, bia; Quản lý thuế…

Theo quy định, người được lấy phiếu tín nhiệm có quá nửa tổng số đại biểu Quốc hội, HĐND đánh giá “tín nhiệm thấp” thì có thể xin từ chức.

Trường hợp người được lấy phiếu tín nhiệm có từ hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND trở lên đánh giá “tín nhiệm thấp” thì Ủy ban thường vụ Quốc hội trình cấp có thẩm quyền khởi động quy trình bỏ phiếu tín nhiệm với hai mức là “tín nhiệm” và “không tín nhiệm”.

(Theo VnExpress)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Thích và chia sẻ bài này trên