Chủ đề

(Chính trị) - Chiều 22-7, Quốc hội bầu các chức danh chủ nhiệm các ủy ban Quốc hội, Tổng kiểm toán… Kết quả, có những vị trí có số phiếu không thật tập trung, có tới hơn 100 phiếu không đồng tình.

Hội trường trang nghiêm chứng kiến lễ tuyên thệ.

Hội trường trang nghiêm chứng kiến lễ tuyên thệ của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

Với 487 đại biểu có mặt, theo kết quả kiểm phiếu, ông Hà Ngọc Chiến đã đắc cử chức chủ tịch Hội đồng Dân tộc với 481 phiếu đồng ý.

Ông Nguyễn Đức Hải được 97,17% đại biểu bầu giữ chức chủ nhiệm Ủy ban Tài chính ngân sách; ông Võ Trọng Việt được 478 phiếu đồng ý giữ chức chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh (chiếm 96,7%).

Ông Phan Xuân Dũng được 477 phiếu đồng ý giữ chức chủ nhiệm Ủy ban Khoa học công nghệ và môi trường (chiếm 96,56%). Ông Phan Thanh Bình được 477 đồng ý giữ chức chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng (chiếm 96,56%).

Ông Nguyễn Văn Giàu được 469 phiếu đồng ý giữ chức chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại (chiếm 94%). Ông Nguyễn Khắc Định được 468 phiếu đồng ý cho giữ chức chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật.

Có một số chức danh có trên 20 phiếu không đồng tình.

Đó là kết quả biểu quyết bà Nguyễn Thúy Anh giữ chức chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội. Bà Thúy Anh chỉ được 459 phiếu đồng ý, tỷ lệ 92,9%. Bà Lê Thị Nga có 452 phiếu đồng ý giữ chức chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp (bằng 91,5%).

Riêng ông Vũ Hồng Thanh có 376 phiếu đồng ý giữ chức chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội (bằng 76,11%). Như vậy, số phiếu không đồng ý với ông Thanh là 107.

Với chức danh tổng thư ký Quốc hội, ông Nguyễn Hạnh Phúc – chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội -được 465 phiếu đồng ý trên 487 đại biểu có mặt.

Kết quả kiểm phiếu bầu Tổng kiểm toán nhà nước, ông Hồ Đức Phớc nhận được 459 phiếu đồng ý, chiếm 92,9% tổng số đại biểu Quốc hội. Có 28 phiếu không đồng ý.

(Theo Tuổi Trẻ)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Thích và chia sẻ bài này trên