Chủ đề

(Kinh tế) - Mức lương tối thiểu trên 4 vùng sẽ được tăng thêm từ 160.000 – 200.000 đồng so với năm 2018. 

Nghị định 157/2018/NĐ- CP quy định điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2019 bắt đầu có hiệu lực từ hôm nay. Mức lương tối thiểu vùng mới sẽ cao hơn mức lương hiện nay khoảng 160.000-200.000 đồng/tháng.

Bắt đầu hôm nay, lương tối thiểu vùng tăng từ 160.000 - 200.000 đồng

Bắt đầu hôm nay, lương tối thiểu vùng tăng từ 160.000 – 200.000 đồng

Cụ thể, mức 4.180.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng 1 (tăng 200.000 đồng).

Mức 3.710.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng 2 (tăng 180.000 đồng).

Mức 3.250.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng 3 (tăng 160.000 đồng).

Mức 2.920.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng 4 (tăng 160.000 đồng).

Nghị định cũng nêu rõ, địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng được quy định theo đơn vị hành chính cấp quận, huyện, thị xã và thành phố trực thuộc tỉnh. Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn nào thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn đó.

Đối tượng điều chỉnh gồm: Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động theo quy định của bộ luật Lao động; doanh nghiệp thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo luật Doanh nghiệp; hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động…

(Theo Vietnamnet)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Thích và chia sẻ bài này trên