Chủ đề

(An Ninh Quốc Phòng) - Bộ Công an là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an ninh trật tự, an toàn xã hội; phản gián; điều tra phòng chống tội phạm; phòng cháy chữa cháy và cứu hộ; thi hành án hình sự, thi hành án không phải phạt tù, tạm giữ, tạm giam; bảo vệ, hỗ trợ tư pháp; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ. Bộ Công an là cơ quan quản lý Lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam.

Lịch sử hình thành

Ngay từ tháng 8 năm 1945, lực lượng Công an đã được thành lập chưa có tên gọi chung: ở Bắc Bộ có tên là Sở Liêm phóng, ở Trung Bộ là Sở trinh sát và ở Nam Bộ là Quốc gia tự vệ cuộc. Ngày 19 tháng 8 năm 1945 được coi là ngày thành lập ngành Công an Việt Nam.

Trụ sở Bộ Công An

Theo Sắc lệnh số 23/SL ngày 21 tháng 2 năm 1946 của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các cơ quan này được hợp nhất dưới tên gọi Việt Nam Công an vụ, đặt dưới quyền quản lý của Bộ Nội vụ. Tổ chức Việt Nam Công an vụ có 3 cấp:

 • Cấp trung ương gọi là Nha Công an Trung ương
 • Cấp kỳ có tên gọi là Sở Công an kỳ
 • Cấp tỉnh có tên gọi là Ty Công an tỉnh, thành phố

Giám đốc đầu tiên của Việt Nam Công an vụ là Nguyễn Dương (từ ngày 22 tháng 3 đến ngày 7 tháng 6 năm 1946). Sau đó Phó Giám đốc Việt Nam Công an vụ Lê Giản lên thay.

Trong kháng chiến chống Pháp, Nha Công an Trung ương đóng tại thung lũng Lũng Cò, thôn Đồng Đon, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Tại đây có các cơ quan trực thuộc như Ty tình báo, Ty trật tự tư pháp, Ty chính trị.

Giám đốc Nha Công an đầu tiên là Lê Giản. Đến tháng 8 năm 1952, Trần Quốc Hoàn thay Lê Giản làm Giám đốc Nha Công an.

Sau khi Hội đồng Chính phủ có Nghị quyết ngày 15 tháng 10 năm 1952 và được Ban Thường trực Quốc hội đồng ý và đề xuất lên Chủ tịch nước, ngày 16 tháng 2 năm 1953, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 141/SL, chính thức nâng cấp Nha Công an thành Thứ bộ Công an với tư cách là một cơ quan ngang bộ, do một Thứ trưởng phụ trách. Thứ trưởng Thứ bộ Công an là Trần Quốc Hoàn.

Chỉ 6 tháng sau, 27 tháng 8 năm 1953, Bộ Công an được thành lập trên cơ sở Thứ bộ Công an thuộc Bộ Nội vụ, trở thành một bộ riêng biệt.

Năm 1959, các lực lượng biên phòng đổi thành lực lượng Công an nhân dân vũ trang (nay là lực lượng Biên phòng) trực thuộc quyền quản lý của Bộ Công an.

Ngày 6 tháng 6 năm 1975, kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa X đã quyết định hợp nhất Bộ Công an và Bộ Nội vụ thành một bộ mới lấy tên là Bộ Nội vụ.

Cuối năm 1979, lực lượng Công an nhân dân vũ trang đổi tên là Bộ đội Biên phòng và được chuyển về trực thuộc Bộ Quốc phòng). Đến năm 1988, Bộ đội Biên phòng lại chuyển sang trực thuộc Bộ Nội vụ, đến cuối năm 1995 thì lại chuyển về Bộ Quốc phòng.

Năm 1998, Bộ Nội vụ đổi lại tên thành Bộ Công an. Từ năm 2002, một Bộ Nội vụ mới được thành lập trên cơ sở đổi tên từ Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ và tồn tại song song với Bộ Công an.

Hệ thống Tổ chức

Hệ thống tổ chức được tổ chức thành 4 cấp, bao gồm:

 • Bộ Công an;
 • Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
 • Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
 • Công an xã, phường, thị trấn.

Trong đó công an xã là lực lượng vũ trang bán chuyên trách có vài trò chính trong việc bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội cấp cơ sở. Công an xã được lãnh đạo trực tiếp bởi cấp ủy Đảng, quản lý bởi Uỷ ban nhân dân xã, đồng thời chịu sự chỉ đạo, đào tạo năng lực từ Công an cấp trên.

Trong lực lượng Công an Nhân dân chia thành hai lực lượng riêng biệt là “Cảnh sát Nhân dân” và “An ninh Nhân dân”, thực thi các nhiệm vụ chuyên biệt.

Nhiệm vụ của An ninh nhân dân

An ninh nhân dân

– Phòng ngừa, phát hiện, làm thất bại các âm mưu, hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia.

– Hoạt động tình báo.

– Hướng dẫn và phối hợp với các tổ chức thực hiện công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh văn hoá – tư tưởng, an ninh thông tin; tham gia thẩm định quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế – xã hội liên quan đến bảo vệ an ninh quốc gia.

– Thực hiện quản lý công tác xuất cảnh, nhập cảnh; quản lý người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài cư trú tại Việt Nam; quản lý về bảo vệ bí mật nhà nước; thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia ở biên giới, cửa khẩu theo quy định của pháp luật.

– Làm nòng cốt xây dựng thế trận an ninh nhân dân trên các lĩnh vực, tại các địa bàn.

– Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ của Cảnh sát nhân dân

– Phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn xã hội, về bảo vệ môi trường; phát hiện nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, vi phạm pháp luật khác và kiến nghị biện pháp khắc phục; tham gia giáo dục đối tượng vi phạm pháp luật tại cộng đồng theo quy định của pháp luật.

– Quản lý hộ khẩu, cấp giấy chứng minh nhân dân; quản lý con dấu; quản lý về an ninh, trật tự các nghề kinh doanh có điều kiện và dịch vụ bảo vệ; quản lý và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự công cộng; quản lý vũ khí, vật liệu nổ; quản lý, thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy; tham gia cứu hộ, cứu nạn theo quy định của pháp luật.

– Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

Lực lượng cảnh sát cơ động, cảnh sát đặc nhiệm dùng xe đặc chủng trấn áp khủng bố, bạo loạn

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC BỘ

Đơn vị trực thuộc Bộ trưởng

 • Văn phòng Bộ (V11)
 • Vụ Hợp tác Quốc tế (V12)
 • Vụ Pháp chế (V19)
 • Viện Chiến lược và Khoa học Công an (V21)
 • Cục Tài chính (V22)
 • Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ (V28)
 • Thanh tra Bộ Công an (V24)
 • Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương (V31)

Tổng Cục An ninh I (An ninh Đối ngoại)

 • Cục Tham mưu An ninh I (A62)
 • Cục Bảo vệ chính trị II (A63)
 • Cục Bảo vệ chính trị III (A64)
 • Cục Bảo vệ chính trị IV (A65)
 • Cục Bảo vệ chính trị V (A66)
 • Cục Bảo vệ chính trị VI (A67)
 • Cục Ngoại Tuyến (A69)
 • Cục Kỹ thuật nghiệp vụ I (A70)
 • Cục Kỹ thuật nghiệp vụ II (A71)
 • Cục Quản lý xuất nhập cảnh (A72)
 • Cục Chính trị An ninh I (A73)
 • Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo về nhân quyền (A74)
 • Cục Hậu cần An ninh I (A77)

Lực lượng An ninh nhân dân

Tổng Cục An ninh II (An ninh Nội địa)

 • Cục Tham mưu An ninh II (A82)
 • Cục An ninh Chính trị nội bộ (A83)
 • Cục An ninh Tài chính, Tiền tệ và Đầu tư (A84)
 • Cục An ninh Kinh tế tổng hợp (A85)
 • Cục An ninh Nông nghiệp, Nông thôn (A86)
 • Cục An ninh Thông tin, Truyền thông (A87)
 • Cục An ninh xã hội (A88)
 • Cục An ninh Tây Bắc (A89)
 • Cục An ninh Tây Nguyên (A90)
 • Cục An ninh Tây Nam Bộ (A91)
 • Cục An ninh điều tra (A92)
 • Cục Hồ sơ nghiệp vụ An ninh (A93)
 • Cục Chính trị An ninh II (A94)
 • Cục Hậu cần An ninh II (A95)

Tổng Cục Xây dựng Lực lượng CAND (Tổng cục III)

Học viện Cảnh sát nhân dân

 • Cục Tham mưu XDLL (X12)
 • Cục Tổ chức Cán bộ (X13)
 • Cục Đào tạo (X14)
 • Cục Công tác chính trị (X15)
 • Cục Công tác Đảng và Công tác quần chúng (X16)
 • Nhà xuất bản Công an Nhân dân (X19)
 • Báo Công an Nhân dân (X21)
 • Tạp chí Công an Nhân dân (X24)
 • Viện Lịch sử Công an Nhân dân (X25)
 • Cục Chính sách (X33)
 • Trung tâm Phát thanh, Truyền hình, Điện ảnh Công an Nhân dân (X34)
 • Học viện Chính trị Công an Nhân dân (T29)
 • Học viện An ninh Nhân dân (T31)
 • Học viện Cảnh sát Nhân dân (T32)
 • Trường Đại học Phòng cháy và chữa cháy (T34)
 • Đại học An ninh Nhân dân (T47)
 • Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân (T48)
 • Đại học Kỹ thuật – Hậu cần CAND (T36)
 • Trường Cao đẳng ANND I (T33)
 • Trường Cao đẳng ANND II (T37)
 • Trường Cao đẳng CSND I (T38)
 • Trường Cao đẳng CSND II (T39)
 • Trường Trung cấp CSND III (T49)
 • Trường Trung cấp CSND VI (T51)
 • Trường Trung cấp Cảnh sát Giao thông (T52)
 • Trường Trung cấp Cảnh sát Vũ Trang (T45)
 • Trường Văn Hóa I BCA (T35)
 • Trường Văn Hóa II BCA (T42)
 • Trường Văn Hóa III BCA (T46)

Tổng Cục Hậu cần – Kỹ thuật (Tổng Cục IV)

Giám định pháp y của lực lượng CAND giữ vai trò quan trọng trong hoạt động tố tụng hình sự và nhiều lĩnh vực đời sống, xã hội. Ảnh: Duy Hiển.

 • Cục tham mưu HC-KT (H42)
 • Cục Kế hoạch và Đầu tư (H43)
 • Cục Quản lý trang bị kỹ thuật và trang cấp (H44)
 • Cục Quản lý Xây dựng cơ bản và Doanh trại (H45)
 • Cục Quản lý khoa học công nghệ và môi trường (H46)
 • Cục Thông tin liên lạc (H47)
 • Cục Cơ yếu (H48)
 • Cục Tin học nghiệp vụ (H49)
 • Cục Y tế (H50)
 • Cục Quản trị (H51)
 • Cục Kho vận (H52)
 • Phòng Kế toán tài vụ và Quản lý công sản (H55)
 • Viện Kỹ thuật Điện tử và Cơ khí nghiệp vụ (H56)
 • Viện Kỹ thuật hóa sinh và tài liệu nghiệp vụ (H57)
 • Ban Quản lý dự án 1 (DA239/05)
 • Ban Quản lý dự án 2 (DA 909)
 • Ban B609
 • Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn Bộ Công an (ƯPT)
 • Bệnh viện 19-8
 • Bệnh viện 30-4
 • Bệnh viện 199
 • Bệnh viện YHCT
 • Tổng công ty Viễn thông toàn cầu (GTEL)
 • Công ty Bạch Đằng
 • Công ty In Ba Đình
 • Công ty Thăng Long
 • Công ty Cơ khí ô tô Thanh Xuân
 • Công ty may 19-5
 • Ban quản lý nhà ở và đất ở (B126)
 • Trung tâm Cơ khí và vũ khí chuyên dụng (F16)

Giám định kỹ thuật hình sự phá án

Tổng Cục Tình Báo (Tổng cục V)

Tổng cục V luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo Bộ Công an, lập nên nhiều chiến công xuất sắc, góp phần quan trọng vào sự nghiệp chung của đất nước. Tổng cục V cũng đã tổ chức triển khai có hiệu quả các mặt công tác, kịp thời tham mưu cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, các Bộ, ngành nhiều nội dung mang tầm chiến lược, có ý nghĩa quan trọng đối với công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc

Bộ trưởng Trần Đại Quang trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2012 của Tổng Cục V

Tổng Cục Cảnh sát Phòng, chống Tội phạm (Tổng cục VI)

Lực lượng Cảnh sát nhân dân

 • Cục Tham mưu cảnh sát (C42)
 • Cục Chính trị – Hậu cần (C43)
 • Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C44)
 • Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45)
 • Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (C46)
 • Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47)
 • Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng (C48)
 • Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C49)
 • Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50)
 • Cục Cảnh sát Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại tuyến (C51)
 • Cục Cảnh sát Truy nã Tội phạm (C52)
 • Cục Hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát (C53)
 • Viện Khoa học Hình sự (C54)
 • Văn phòng Interpol Việt Nam (C55)
 • Văn phòng Thường trực phòng chống tội phạm và ma túy (C56)

Tổng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự an toàn xã hội (Tổng cục VII)

Cán bộ Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội hướng dẫn nhân dân làm giấy chứng minh nhân dân.

 • Cục Tham mưu Cảnh sát quản lý hành chính (C62)
 • Cục Chính trị – Hậu cần (C63)
 • Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C64)
 • Cục Cảnh sát bảo vệ (C65)
 • Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (C66)
 • Cục Cảnh sát Giao thông đường bộ – đường sắt (C67)
 • Cục Cảnh sát đường thủy (C68)
 • Trung tâm Huấn luyện, sử dụng chó nghiệp vụ (C69)
 • Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư (C72)

Tổng Cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ Tư pháp (TC VIII)

Lực lượng cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp.

 • Cục Tham mưu (C82)
 • Cục Theo dõi thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp (C83)
 • Cục Tạm giam, tạm giữ (C84)
 • Cục Quản lý Phạm nhân, Trại viên (C85)
 • Cục Giáo dục cải tạo và Hòa nhập cộng đồng (C86)
 • Cục Hậu cần, Kỹ thuật (C87)
 • Thanh tra Tổng cục (C88)
 • Cục Chính trị (C90)
 • Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ
 • Các Trại giam trực thuộc Tổng Cục

Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (K10)

CBCS Bộ Tư lệnh Cảnh vệ

 • Phòng Tổng hợp
 • Phòng Tham mưu
 • Phòng Tổ chức cán bộ
 • Phòng Công tác Chính trị
 • Phòng Hậu cần
 • Phòng Bảo vệ các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước
 • Phòng Bảo vệ khách quốc tế, mít tinh và hội nghị
 • Phòng Kỹ thuật bảo vệ
 • Phòng Bảo vệ trụ sở TW Đảng và Quốc hội
 • Phòng Công tác Đảng và Công tác quần chúng
 • Phòng 180 (Đóng tại TP. HCM)
 • Trung đoàn 600
 • Trung đoàn 375
 • Trung đoàn 312
 • Ban Dự án
 • Ủy ban Kiểm tra
 • Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ

Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động (K20)

Đội hình diễn tập chống khủng bố

Gồm 6 trung đoàn CSCĐ, 10 phòng nghiệp vụ, 3 tiểu đoàn cảnh sát đặc nhiệm, 1 Đoàn Nghi lễ Công an Nhân dân, 2 Trung tâm huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ, 1 Đoàn nghệ thuật

 • Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Đông Bắc Bộ (E22)
 • Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây nguyên (E20)
 • Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Miền Trung (E23)
 • Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Nam Bộ (E21)
 • Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Bắc (E24)
 • Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Đông Nam Bộ (E25)
 • Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm 1 (Hà Nội)
 • Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm 3 (Đà Nẵng)
 • Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm 2 (TP.HCM)

Xe giáp và lực lượng cảnh sát đặc nhiệm chống khủng bố

Công an các tỉnh thành

 • Văn phòng
 • Phòng Thanh tra
 • Phòng Hồ sơ
 • Phòng Phong trào
 • Phòng Tổ chức
 • Phòng Công tác chính trị
 • Phòng Công tác Đảng
 • Phòng Hậu cần
 • Phòng An ninh kinh tế
 • Phòng An ninh điều tra
 • Phòng An ninh văn hoá
 • Phòng tình báo
 • Phòng Bảo vệ chính trị
 • Phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội
 • Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội
 • Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ
 • Văn phòng Cảnh sát điều tra
 • Phòng Cảnh sát điều tra về ma tuý
 • Phòng Kỹ thuật hình sự
 • Phòng Cảnh sát bảo vệ
 • Phòng Cảnh sát giao thông
 • Trại tạm giam
 • Phòng Cảnh sát truy nã
 • Phòng Cảnh sát môi trường
 • Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp
 • Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh
 • Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy
 • Công an các quận huyện

Các Tổ chức Quốc tế tham gia

 • Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế Interpol (tiếng Anh: International Criminal Police Organization)
 • Hiệp hội Cảnh sát các Quốc gia Đông Nam Á (Aseanapol)
 • Hiệp hội Học viện cảnh sát quốc tế (INTERPA)
 • Hội nghị các Bộ trưởng Nội vụ các nước ASEAN về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia (AMMTC)
 • Hội nghị những người đứng đầu Cơ quan An ninh Nội địa các nước ASEAN (MACOH)
 • Hội nghị Phòng chống ma túy Quốc tế (tiếng Anh: “International Drug Enforcement Conference” hay “IDEC”)

  Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang, ngài Khoo Boon Hui, Chủ tịch Interpol, cùng đại diện các đoàn chụp ảnh lưu niệm tại Lễ khai mạc kỳ họp Đại hội đồng Interpol lần thứ 80

Những dấu chân của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam trên các vùng “đất lửa”

Những dấu chân của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam trên các vùng “đất lửa”

3 năm trước, vào cuối giờ sáng ngày 3/8/2011, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang cùng các thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016 chính thức ra mắt trước Quốc hội. Hơn nửa...
Chùm ảnh đẹp chiến sĩ Công an Nhân dân Việt Nam trong lòng dân

Chùm ảnh đẹp chiến sĩ Công an Nhân dân Việt Nam trong lòng dân

Nhân dịp kỷ niệm 69 năm thành lập công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 19/8/2014). Ban biên tập xin gửi tới quý bạn đọc những hình ảnh đẹp và xúc động về chiến sĩ Công an Nhân dân Việt Nam...
Giới thiệu toàn cảnh cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng Việt Nam

Giới thiệu toàn cảnh cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng Việt Nam

Tiếp tục trong Chuyên mục “Cùng viết về chặng đường 3 năm của Chính phủ nhiệm kỳ 2011–2016″. Ban biên tập xin gửi đến bạn đọc bài viết “Giới thiệu toàn cảnh cơ cấu tổ chức của...

Nguyễn Anh (tổng hợp)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Thích và chia sẻ bài này trên