Chủ đề

(Chính trị) - Không phải ngẫu nhiên mà công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội XIII được tiến hành sớm hơn dự kiến, ngay sau thời điểm Trung ương ban hành Quy định số 08-QĐ/TW về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng”.

Tại Hội nghị Trung ương 9 cũng đã lựa chọn quy hoạch 250 người cho Đại hội XIII. Việc chuẩn bị nhân sự sớm không là hướng đi tích cực cho việc ngăn chặn phòng chống chạy chức, chạy quyền, chạy phiếu bầu. Bởi lựa chọn quy hoạch cán bộ gắn với quá trình giám sát cán bộ thuộc diện quy hoạch, cũng là để cán bộ tự soi, tự sửa và tự răn đe mình. Qua đó, công tác tổ chức cán bộ giúp lựa chọn được những người xứng đáng và khắc phục được tình trạng “đốt đuốc đi tìm người”.

Công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội XIII đang được chuẩn bị chặt chẽ

Có lẽ, chưa bao giờ trong một thời gian ngắn mà có nhiều cán bộ cao cấp, từ cả đương chức tới nghỉ hưu vẫn có thể bị kỷ luật, xử lý như trong thời gian vừa qua. Điều đó đã cho thấy, sự kiên quyết chống lại “vùng cấm”, đi sâu vào “vùng tránh, vùng né” của Đảng, mà người đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khởi xướng. Và kết quả to lớn nhất có thể nhìn thấy được, chính là sự đồng tình ủng hộ của nhân dân – khối sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thươc đo cho những kết quả chống tham nhũng, xử lý sai pham chính là lòng dân, là vị thế đất nước. Lòng dân cũng chính là thành quả đêm lại từ việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI từ xây dựng Đảng, đến Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về chỉnh đốn Đảng.

Với những bước đi này, qua đó giúp cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ hơn tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và nhận rõ nét hơn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức và lối sống. Thông qua đây, kỷ cương, kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, ngăn chặn “tự chuyển biến”, “tư chuyển hóa” và thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ Đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực, các vấn đề bức xúc, nổi cộm được chỉ đạo giải quyết có hiệu quả.

Tuy nhiên, việc “trên nóng, dưới lạnh” vẫn đang là những hạn chế, khuyết điểm không mới nhưng vẫn đang hiện hữu. Một số cán bộ, Đảng viên, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền còn nhiều biểu hiện thiếu gương mẫu trong sinh hoạt và công tác. Tình trạng suy thoái về phẩm chất đạo đức, lối sống vẫn xảy ra ở một số bộ phận cán bộ, đảng viên. Tình trạng né tránh, nể nang, ngại va chạm vẫ còn diễn ra ở nhiều nơi.

Tại phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Văn Kiện (ngày 5/12/2018), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng đã nhấn mạnh: “Chủ động chuẩn bị nhân sự, xây dựng các cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và Ủy viên Bộ Chính trị, Ban bí thư thực sự tiêu biểu về trí tuệ và gương mẫu về đạo đức, lối sống. Xây dựng tiêu chuẩn và có kế hoạch, biện pháp đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, thử thách đối với các Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng”.

Nói về trách nhiệm nêu gương, tại Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) vừa qua, Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận và ban hành Quy định số 08-QĐ/TW về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng”.

Quy định nêu gương có 4 điều, đầu tiên quy định khoảng 200 cán bộ đảng viên đứng đầu hệ thống phải tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Đảng. Phải có lập trường tư tưởng vững vàng, quan điểm chính trị đúng đắn, chính kiến rõ ràng trước những vấn đề mới, khó, phức tạp, nhạy cảm. Chủ động ngăn chặn, phản bác các thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch.

Tiếp đến là phải lấy ấm no, hạnh phúc và sự hài lòng của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu. Phải sẵn sàng nhận và nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ khi được phân công. Tích cực giải quyết dứt điểm các vấn đề phức tạp, bức xúc, tồn đọng kéo dài; chủ động, kịp thời xử lý có hiệu quả các tình huống khẩn cấp, đột xuất, bất ngờ trong địa phương, lĩnh vực mình phụ trách.

Quy định không chỉ yêu cầu 200 cán bộ thuộc diện này phải nghiêm túc thực hành phê bình và tự phê bình; mà quy định còn yêu cầu cán bộ phải quyết liệt đấu tranh, không tranh công đổ lỗi, dũng cảm nhận khuyết điểm; chủ động xin từ chức nếu cảm thấy không đủ điều kiện, năng lực và uy tín để thực hiện.

Đáng chú ý, quy định nêu gương yêu cầu đảng viên cấp cao nhất quyết phải chống lại các hình thức “chạy”, chạy chức, chạy quyền, chạy phiếu bầu, chạy phiếu tín nhiệm. Có hành động can thiệp không đúng với thẩm quyền, trách nhiệm, quy định công tác cán bộ, đề bạt, bổ nhiệm, bố trí cán bộ không đủ theo tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, nhất là người thân, người nhà.

Vấn đề chất lượng nhân sự cấp cao đã được đặt ra từ lâu, ngay từ khi Đảng vừa mới được thành lập. Bởi chất lượng Đảng viên, đội ngũ cán bộ là yếu tố hàng đầu, là sức mạnh và quyết định sự tồn vong của Đảng.

Trong suốt một đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã chú trọng đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ, để có đủ sức mạnh hoàn thành sự nghiệp của Đảng, về vị trí của cán bộ. Cụ thể hơn, Hồ Chí Minh khẳng định rằng: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc; muôn việc thành công hay thất bại đều là do cán bộ tốt hay kém”.

Hiện nay, Trung ương và Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã có những chỉ đạo nhất quán, rõ ràng, giải quyết được nhiều vấn đề tồn đọng trước đây trong công tác cán bộ. Khi đó, khẳng định “không chạy chức, chạy quyền” đã trở thành tuyên ngôn mạnh mẽ.

Mới đây, ngày 21/3, Bộ Chính trị họp cho ý kiến về báo cáo kết quả của 5 đoàn kiểm tra đối với 15 cấp ủy, tổ chức Đảng trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng và Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chủ tịch nước, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định về công tác nhân sự cho năm 2020. Tổng Bí thư nói: “Phải dè chừng, cảnh báo tiêu cực, chống chạy chức, chạy quyền, chạy phiếu bầu vì chuẩn bị Đại hội đến nơi, lại vận động anh ủng hộ em… Tôi đã nói rồi, không phải chạy, chạy là không dùng, dân bây giờ tinh lắm. Nói rất hay nhưng hành động lại không phải, nói một đằng làm một nẻo, lựa gió theo chiều là không được”.

(Theo butdanh)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Thích và chia sẻ bài này trên