Chủ đề

(Chính sách phát triển - Chỉ đạo điều hành) - Theo chỉ đạo, Bộ xây dựng sẽ là cơ quan chủ trì, phối hợp với UBND TP Hà Nội và Viện hàn lâm khoa học xã hội VN thực hiện.

Đó là nội dung trong công văn số 3644/VPCP-KGVX về việc bảo bảo tồn tại chỗ, nguyên trạng di tích tâm linh thời Lý tại khu vực khai quật khảo cổ học Vườn Hồng.

Quyết định được đưa ra, xét theo đề nghị của Viện hàn lâm khoa học xã hội VN (công văn số 908/KHXH ngày 14/5/2014) về bảo tồn di tích tâm linh đặc biệt thời Lý phát hiện được tại Lô E khu vực khai quật khảo cổ học Vườn Hồng.

Dấu tích móng trụ thời Lý được phát lộ trong cuộc khai quật năm 2013 tại Hoàng thành Thăng Long.

Dấu tích móng trụ thời Lý được phát lộ trong cuộc khai quật năm 2013 tại Hoàng thành Thăng Long.

Phó Thủ Tướng Vũ Đức Đam và Phó Thủ Tướng Hoàng Trung Hải đã cùng đưa ra quyết định: Giao Bộ xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND TP Hà Nội và Viện hàn lâm khoa học xã hội VN nghiên cứu để tính toán dự kiến điều chỉnh thiết kế.

Đồng thời, dự toán khu vực xây dựng đường hầm và bãi đỗ xe ngầm của công trình nhà Quốc hội trong điều kiện bảo tồn tại chỗ, nguyên trạng di tích kiến trúc tâm linh này. Sau đó, đề xuất báo cáo Thủ tướng.

(Theo Đất Việt)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Thích và chia sẻ bài này trên