Chủ đề

(Chính sách phát triển - Chỉ đạo điều hành) - Chính sách với công dân khi đăng ký nghĩa vụ quân sự; miễn thuế thu nhập cá nhân cho một số đối tượng; chính sách phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam; tăng cường bồi dưỡng cán bộ ngành Kiểm sát… là thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tháng 2/2016.

Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2016

Tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2016, Chính phủ yêu cầu các cấp, các ngành thực hiện tốt các nhiệm vụ bảo đảm nhân dân đón tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với thuần phong, mỹ tục và nếp sống văn minh; đồng thời tập trung kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc tuân thủ quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm; phòng, chống dịch bệnh…Resize of tah

Quy định về cơ quan thuộc Chính phủ

Nghị định số 10/2016/NĐ-CP quy định về cơ quan thuộc Chính phủ được Chính phủ ban hành ngày 1/2/2016. Theo đó, Cơ quan thuộc Chính phủ do Chính phủ thành lập, có chức năng phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước của Chính phủ; thực hiện một số dịch vụ công có đặc điểm, tính chất quan trọng mà Chính phủ phải trực tiếp chỉ đạo. Cơ quan thuộc Chính phủ chịu sự quản lý nhà nước của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực.

Quy định thi hành một số điều Bộ luật Lao động

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam được Chính phủ ban hành tại Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 3/2/2016.

Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

Ngày 19/02/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 12/2016/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.

Theo đó, mức phí bảo vệ môi trường đối với dầu thô là 100.000 đồng/tấn; đối với khí thiên nhiên, khí than 50 đồng/m3. Riêng khí thiên nhiên thu được trong quá trình khai thác dầu thô (khí đồng hành) 35 đồng/m3.

Chính sách với công dân khi đăng ký nghĩa vụ quân sự

Công dân đang làm việc tại cơ quan, tổ chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước, doanh nghiệp nhà nước trong thời gian thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự; khám, kiểm tra sức khỏe theo lệnh gọi của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện được hưởng nguyên lương, phụ cấp hiện hưởng và tiền tàu xe đi, về theo chế độ quy định hiện hành của pháp luật. Nội dung trên được quy định tại Nghị định số 13/2016/NĐ-CP ngày 19/02/2016 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục đăng ký và chế độ, chính sách của công dân trong thời gian đăng ký, khám, kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự.

Điều chỉnh lương cho người làm việc tại BQL Khu công nghệ cao Hòa Lạc

Ngày 4/2/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 4/2016/QĐ-TTg quy định hệ số điều chỉnh mức lương cơ sở tăng thêm đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

Miễn thuế thu nhập cá nhân cho một số đối tượng

Ngày 22/2/2016, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 6/2016/QĐ-TTg  miễn thuế thu nhập cá nhân đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam và Quyết định số 7/2016/QĐ-TTg miễn thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân là người Việt Nam làm việc tại cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc tại Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ ban hành 4 Chỉ thị

Trong tháng 2/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 4 Chỉ thị. Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 3/CT-TTg ngày 3/2/2016 tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn giai đoạn 2016 – 2020; Chỉ thị số 4/CT-TTg ngày 4/2/2016 về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống hạn, xâm nhập mặn; Chỉ thị số 5/CT-TTg ngày 15/2/2016 về việc kiểm tra, rà soát, đánh giá an toàn chịu lực nhà ở và công trình công cộng cũ, nguy hiểm tại đô thị; Chỉ thị số 6/CT-TTg ngày 16/02/2016 về việc tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020.

2 Công điện chấn chỉnh “xe dù, bến cóc” và đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau nghỉ Tết

Cũng trong tháng 2/2016, Thủ tướng Chính phủ có công điện số 242/CĐ-TTg tiếp tục chấn chỉnh tình trạng “xe dù, bến cóc” trong hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô và Công điện số 252/CĐ-TTg về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân 2016.

Đưa Hà Giang trở thành địa bàn trọng điểm về du lịch

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Hà Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 tại Quyết định số 206/QĐ-TTg ngày 2/2/2016.

Mục tiêu nhằm phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế Hà Giang theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa dựa trên các lợi thế về điều kiện tài nguyên thiên nhiên, vị trí địa lý, lịch sử, xã hội và được vận hành trên cơ sở nền hành chính cải cách theo hướng cởi mở; nâng cao đời sống vật chất của nhân dân, thu nhập bình quân đầu người đạt mức trung bình khá trong khu vực và khoảng cách ngày càng được rút ngắn so với mức trung bình cả nước; đời sống tinh thần được duy trì và phát triển trên cơ sở nền văn hóa đa dân tộc; bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự xã hội và môi trường sống của người dân luôn được củng cố và cải thiện vững chắc.

Nâng cao công tác thông tin xúc tiến thương mại

Ngày 4/2/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 228/QĐ-TTg phê duyệt Đề án nâng cao năng lực công tác thông tin xúc tiến thương mại giai đoạn 2016 – 2020 vớimục tiêu từ nay đến năm 2020, nước ta sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả của công tác thông tin xúc tiến thương mại thông qua đổi mới về mô hình, phương thức, cơ chế tài chính thực hiện thông tin xúc tiến thương mại…

Chính sách phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam

Ngày 4/2/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 229/QĐ-TTg quy định cơ chế, chính sách thực hiện Chiến lược phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 và Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

 Quy hoạch Quần thể danh thắng Tràng An

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Quần thể danh thắng Tràng An, tỉnh Ninh Bình tại Quyết định số 230/QĐ-TTg ngày 4/02/2016.

Theo định hướng, khu vực Bái Đính là khu du lịch tâm linh và khu đô thị đại học mới. Khu Trường Yên – Ninh Hòa là khu dân cư nông thôn kết hợp làm dịch vụ du lịch; là cửa ngõ phía Bắc Quần thể danh thắng Tràng An. Khu Ninh Nhất – Ninh Tiến là khu dân cư kết hợp làm dịch vụ du lịch; là cửa ngõ phía Đông Quần thể danh thắng Tràng An. Khu Ninh Thắng – Ninh Hải là khu dân cư kết hợp làm dịch vụ du lịch; là cửa ngõ phía Nam Quần thể danh thắng Tràng An…

Phòng chống tai nạn, thương tích trẻ em

Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2016 – 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 234/QĐ-TTg ngày 5/2/2016 với mục tiêu kiểm soát tình hình tai nạn, thương tích trẻ em, đặc biệt là tai nạn đuối nước và tai nạn giao thông nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ em, hạnh phúc của gia đình và xã hội.

Công nhận 3 thành phố là đô thị loại I, II

Ngày 5/2/2016, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 240/QĐ-TTg công nhận thành phố Tam Kỳ là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Quảng Nam; Quyết định số 241/QĐ-TTg công nhận thành phố Trà Vinh là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Trà Vinh và Quyết định số 242/QĐ-TTg công nhận thành phố Mỹ Tho là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Tiền Giang.

28/11 là Ngày Truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam

Ngày 16/2/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 246/QĐ-TTg lấy ngày 28/11 hàng năm là “Ngày Truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam”.

Bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại cho công chức ngoại vụ địa phương

Đề án Bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại và ngoại ngữ, biên phiên dịch cho công chức ngoại vụ địa phương giai đoạn 2016 – 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 247/QĐ-TTg ngày 16/2/2016.

Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016 tại Quyết định số 253/QĐ-TTg  ngày 17/02/2016.

Quy hoạch đê điều hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình

Ngày 18/2/2016, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 257/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch phòng chống lũ và quy hoạch đê điều hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình.

28/8 là ngày Truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông

Ngày 19/2/2016, Thủ tướng Chính phủ ra quyết định số 258/QĐ-TTg lấy ngày 28/8 hằng năm là “Ngày Truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông Việt Nam”.

Triển khai Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng

Ngày 19/2/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 266/QĐ-TTg về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng.

Triển khai thi hành Bộ luật Hình sự

Để triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 kịp thời, thống nhất và có hiệu quả, ngày 19/2/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 272/QĐ-TTg về Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật này.

Tăng cường bồi dưỡng cán bộ ngành Kiểm sát

Ngày 23/2/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 282/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân giai đoạn 2016 – 2020″ với mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát có đủ phẩm chất, năng lực và trình độ, bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành.

(Theo Chính Phủ)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Thích và chia sẻ bài này trên