Chủ đề

(Chính sách phát triển - Chỉ đạo điều hành) - Thủ tướng Chính phủ đồng ý cấp 170 tỷ đồng từ Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp để bổ sung vốn điều lệ còn thiếu cho các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước do Bộ Công an làm đại diện chủ sở hữu.

kte-230315-1427118460288Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ bổ sung vốn điều lệ cho 4 Công ty TNHH một thành viên: Công ty 19-5 số tiền 50 tỷ đồng, Công ty Cơ khí ô tô Thanh Xuân 50 tỷ đồng, Công ty Nam Triệu 50 tỷ đồng, Công ty BCA – Thăng Long số tiền 20 tỷ đồng.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính tiến hành các thủ tục theo quy định để xuất Quỹ cấp bổ sung vốn điều lệ cho các doanh nghiệp trên.

Bộ Công an có trách nhiệm chỉ đạo, giám sát các doanh nghiệp trên quản lý, sử dụng vốn điều lệ được cấp bổ sung đúng quy định, bảo toàn vốn điều lệ được duyệt.

(Theo Chính Phủ)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Thích và chia sẻ bài này trên