Chủ đề

(Kinh tế) - Đây là xác nhận của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) trong tổng hạn mức vay thương mại nước ngoài của quốc gia năm 2013.

Ngân hàng Nhà nước xác nhận BIDV được phát hành tối đa 500 triệu USD trái phiếu quốc tế.

Ngân hàng Nhà nước xác nhận BIDV được phát hành tối đa 500 triệu USD trái phiếu quốc tế.

Ngày 3/9/2013, NHNN ban hành văn bản số 6303/NHNN-QLNH về việc xác nhận trị giá phát hành trái phiếu quốc tế nằm trong hạn mức vay thương mại nước ngoài của quốc gia.

Theo văn bản này, NHNN xác nhận trị giá phát hành trái phiếu quốc tế năm 2013 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tối đa 500 triệu USD nằm trong tổng hạn mức vay thương mại nước ngoài của quốc gia năm 2013.

Khi thực hiện phát hành trái phiếu quốc tế, BIDV có trách nhiệm tuân thủ các quy định tại Luật các tổ chức tín dụng, Luật Chứng khoán, Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 của Chính phủ quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp, Thông tư số 17/2013/TT-NHNN ngày 16/7/2013 của NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc phát hành trái phiếu quốc tế của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

(Báo Dân Việt)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Thích và chia sẻ bài này trên