Chủ đề

(Thời sự) - Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, Luật Công an nhân dân (CAND năm 2018) có hiệu lực thi hành từ ngày 1.7.2019, nhưng các quy định về cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng; thăng, giáng, tước cấp bậc hàm tướng sắp có hiệu lực thi hành.

ai co tham quyen nang luong cho tuong cong an theo quy dinh moi? hinh anh 1

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn giới thiệu tóm tắt Luật CAND năm 2018 (ảnh PV).

Sáng nay (11.12), Văn phòng Chủ tịch nước họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về các luật vừa được kỳ họp thứ 6  Quốc hội khóa XIV thông qua gồm: Luật phòng, chống tham nhũng, Luật CAND, Luật Đặc xá, Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, Luật Chăn nuôi, Luật Trồng trọt, Luật cảnh sát biển Việt Nam, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch.

Giới thiệu về Luật CAND 2018, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết: Luật này gồm 7 chương, 46 điều, so với Luật CAND 2014, đã tăng 1 điều, bỏ 2 điều, bổ sung 3 điều.

Luật CAND có hiệu lực thi hành từ ngày 1.7.2019, nhưng các quy định về cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng; thăng, giáng, tước cấp bậc hàm tướng; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, giáng chức các chức vụ có cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng có hiệu lực thi hành từ ngày 11.1.2019 (một tháng nữa).

Cấp bậc hàm cao nhất đối với chức vụ của sĩ quan được quy định như sau: Đại tướng: Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng: Thứ trưởng Bộ Công an, số lượng không quá 06; Trung tướng: Số lượng không quá 35: Thiếu tướng số lượng không quá 157.

Thẩm quyền phong, thăng, giáng, tước cấp bậc hàm, nâng lương sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, giáng chức các chức vụ; bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh trong CAND được quy định như sau:

Chủ tịch nước phong, thăng cấp bậc hàm cấp tướng đối với sĩ quan Công an nhân dân.

Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an; quyết định nâng lương cấp bậc hàm Đại tướng, Thượng tướng.

Bộ trưởng Bộ Công an quyết định nâng lương cấp bậc hàm Trung tướng, Thiếu tướng; quy định việc phong, thăng, nâng lương các cấp bậc hàm, bổ nhiệm các chức vụ, chức danh còn lại trong Công an nhân dân.

Người có thẩm quyền phong, thăng cấp bậc hàm nào thì có thẩm quyền giáng, tước cấp bậc hàm đó; mỗi lần chỉ được thăng, giáng một cấp bậc hàm, trừ trường hợp đặc biệt mới xét thăng, giáng nhiều cấp bậc hàm. Người có thẩm quyền bổ nhiệm chức vụ nào thì có thẩm quyền miễn nhiệm, cách chức, giáng chức đối với chức vụ đó. Người có thẩm quyền bổ nhiệm chức danh nào thì có thẩm quyền miễn nhiệm đối với chức danh đó.

Về Thủ tục phong, thăng, giáng, tước cấp bậc hàm trong CAND quy định: Thủ tướng Chính phủ trình Chủ tịch nước phong, thăng, giáng, tước cấp bậc hàm cấp tướng.

(Theo Dân Việt)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Thích và chia sẻ bài này trên