Chủ đề

(An Ninh Quốc Phòng) - …Đất nước ta đang thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa (XHCN) để thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ tiến lên CNXH và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI của Đảng. Quân đội chúng ta có vinh dự lớn cùng với lực lượng Công an nhân dân làm nòng cốt trong nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc; bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ XHCN, môi trường hòa bình, ổn định, sự nghiệp đổi mới của đất nước, bảo vệ lợi ích quốc gia của dân tộc; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để đất nước chúng ta tiến hành CNH, HĐH thành công. Đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề nhưng vô cùng vẻ vang. Chúng ta là lực lượng nòng cốt cùng toàn Đảng, toàn dân, cùng với hệ thống chính trị của cả nước với sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để bảo vệ thành công Tổ quốc Việt Nam XHCN. Trong điều kiện thời bình, đây là thời cơ, điều kiện hết sức thuận lợi cho chúng ta xây dựng LLVT vững mạnh để bảo vệ đất nước.

Huấn luyện

Thời gian qua, quân đội ta đã làm tốt nhiệm vụ nòng cốt giữ gìn bảo đảm chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Biên giới giữa nước ta với các nước Trung Quốc, Lào, Cam-pu-chia thực sự là biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển. Quân đội ta đã bảo vệ tốt vùng trời, vùng biển, đảo Tổ quốc; bảo vệ nội địa đất nước an toàn; giữ được môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế đất nước. Đó chính là điều kiện để đất nước ta phát triển mạnh về kinh tế, vị thế đất nước ngày càng được nâng lên trên trường quốc tế, thu hút mọi nguồn lực đầu tư của nước ngoài, tăng trưởng kinh tế, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện. Đó là điều kiện tiên quyết để chúng ta giữ được hòa bình, ổn định.

Tình hình quốc tế hiện nay, một số nước ở Bắc Phi, Trung Đông đang mất ổn định nghiêm trọng, đe dọa đến an ninh, chủ quyền một số nước. Mất ổn định thì không phát triển được. Người lao động của các nước phải sơ tán, kinh tế sẽ trì trệ, giá dầu mỏ tăng lên và đẩy giá các loại hàng hoá khác lên, gây ảnh hưởng một phần phát triển kinh tế thế giới. Nhìn lại chúng ta thấy môi trường hòa bình, ổn định của đất nước quan trọng biết nhường nào. Trách nhiệm của chúng ta phải giữ vững môi trường hòa bình, ổn định. Chúng ta phải tranh thủ mọi thời cơ để xây dựng Quân đội nhân dân vững mạnh toàn diện. Trước hết xây dựng về chính trị; quân đội phải tuyệt đối trung thành với Đảng, với Nhà nước, với nhân dân, với sự nghiệp cách mạng, bảo vệ thành quả cách mạng mà các thế hệ đi trước đã xây dựng nên. Lấy xây dựng con người là quyết định. Con người được giác ngộ chính trị toàn diện, mang truyền thống, bản chất giai cấp công nhân, của quân đội cách mạng, giữ được phẩm chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ. Xây dựng quân đội về chính trị, là phải thực hiện tốt Nghị quyết 51 của Bộ Chính trị, thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với chế độ chính ủy, chính trị viên. Các tổ chức chính trị, nhất là tổ chức Đảng phải được xây dựng TSVM, tổ chức quần chúng phải vững mạnh xuất sắc, đơn vị phải an toàn tuyệt đối, địa bàn đơn vị đóng quân phải được xây dựng an toàn. Mỗi đồng chí phải sẵn sàng nhận nhiệm vụ trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, ở nơi khó khăn, gian khổ, hy sinh.

Công tác huấn luyện trong thời bình, trước hết phải huấn luyện đội ngũ cán bộ tốt, tinh thông về trình độ kỹ thuật, chiến thuật, chuyên môn nghiệp vụ, cả trong huấn luyện và trong cuộc sống sinh hoạt phải thực sự là tấm gương cho cấp dưới và chiến sĩ noi theo. Phấn đấu các môn học về chiến thuật, nắm vững về nguyên tắc, lý luận, vận dụng linh hoạt vào điều kiện địa hình, nắm chắc đối tượng tác chiến, vận dụng linh hoạt thực tiễn, không được máy móc, cứng nhắc. Phải có niềm tin vào nghệ thuật tác chiến của quân đội ta. Đó là lấy ít thắng nhiều, lấy thô sơ thắng hiện đại, lấy đoản binh thắng trường trận, với truyền thống yêu nước, truyền thống văn hóa Việt Nam, nghệ thuật chiến tranh nhân dân Việt Nam, địa hình Việt Nam và trong điều kiện tác chiến của Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Bộ đội phải được huấn luyện thuần thục về sử dụng VKTBKT, khai thác, làm chủ những VKTBKT hiện đại trong quân đội. Hiện nay, chúng ta đang từng bước xây dựng quân đội hiện đại, trước hết là xây dựng Quân chủng Hải quân, Quân chủng Phòng không-Không quân, Binh chủng Thông tin liên lạc, lực lượng Tác chiến điện tử, Trinh sát kỹ thuật và Lục quân không ngừng hiện đại; có nhiều loại có vũ khí trang bị công nghệ cao. Đòi hỏi trước hết chúng ta phải nắm vững, quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả. Các bài bắn súng trong các lần diễn tập phải đạt giỏi. Trước hết cán bộ phải bắn giỏi hơn chiến sĩ, động tác phải thuần thục hơn chiến sĩ. Phải huấn luyện cho bộ đội có trình độ chấp hành pháp luật, kỷ luật phải nghiêm. Điều lệnh trước hết là điều lệnh đội ngũ, lễ tiết tác phong của bộ đội, xưng hô chào hỏi, đi đứng… phải thể hiện rõ nền nếp chính quy. Chúng ta phải luôn luôn thể hiện là Bộ đội Cụ Hồ; phải lễ phép, kính trọng nhân dân, trong giao tiếp xã hội phải thể hiện nếp sống văn hóa. Cán bộ, chiến sĩ quan hệ với nhau phải trên tinh thần đồng chí, đồng đội là anh em một nhà. Cán bộ phải thương yêu chiến sĩ, tuyệt đối không xưng hô thiếu văn hóa với chiến sĩ, không được quát mắng dùng lời lẽ thô bạo, quân phiệt với chiến sĩ. Trong chấp hành điều lệnh đội ngũ, cán bộ, chiến sĩ phải thực hiện đúng theo điều lệnh mới, nghiêm túc, chính quy và thống nhất. Các quân, binh chủng kỹ thuật phải huấn luyện thành thạo cho đội ngũ chuyên môn kỹ thuật. Đây là lực lượng không thể thiếu, góp phần quan trọng tạo nên sức mạnh chiến đấu của quân đội ta, vì thế phải hết sức coi trọng huấn luyện để anh em có đủ trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Bộ đội phải được huấn luyện, rèn luyện tốt về thể lực. 100% cán bộ, chiến sĩ phải biết bơi, đơn vị nào, đồng chí nào chưa biết bơi thì đơn vị phải tổ chức huấn luyện cho bộ đội, có như vậy chúng ta mới có thể vận động tác chiến trên mọi địa hình, trong mọi điều kiện hoàn cảnh và hết sức linh hoạt. Trong xây dựng đơn vị phải đạt được trình độ vững mạnh toàn diện theo 5 tiêu chí trong Chỉ thị 917 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Lãnh đạo, chỉ huy các cấp phải nghiên cứu để xây dựng tổ chức quân đội cho phù hợp với điều kiện thời bình nhưng sẵn sàng phát triển lực lượng trong thời chiến, giảm quân số thường trực, tăng DBĐV, tăng cường huấn luyện DQTV, sẵn sàng bổ sung lực lượng cho lực lượng thường trực khi cần thiết.

Đại tướng Phùng Quang Thanh kiểm tra mô hình, đồ dùng huấn luyện của Đơn vị S92. Ảnh: Quang Thái

Quân đội ngày càng được trang bị hiện đại hóa. Đây là sự quan tâm lớn của Đảng và Nhà nước, chúng ta phải nâng niu, yêu quý, giữ gìn những VKTB hiện có và bảo quản hiệu quả, sử dụng đúng mục đích, đúng các quy tắc bảo đảm an toàn. Đối với Đơn vị S92, Đoàn B01, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội, là một đơn vị có bề dày truyền thống, có vị trí nhiệm vụ hết sức quan trọng. Đó là lực lượng làm nòng cốt để bảo vệ Thủ đô Hà Nội. Thời gian qua, các đồng chí đã làm tốt nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, tham gia Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội; làm nhiệm vụ PCLB, khắc phục hậu quả thiên tai, làm công tác dân vận, cải thiện đời sống bộ đội; xây dựng cảnh quan môi trường chính quy, xanh, sạch, đẹp. Có thể nói cán bộ, chiến sĩ Đơn vị S92, Đoàn B01 nói riêng, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội nói chung đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tôi tin tưởng rằng các đồng chí sẽ phát huy và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ trong thời gian tới đây.

Vấn đề thứ hai, tôi muốn nói với các đồng chí là quân đội chúng ta phải làm tốt chức năng là đội quân công tác; phải tham gia làm tốt nhiệm vụ vận động nhân dân chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; xây dựng cơ sở chính trị ở các địa phương, các địa bàn, nhất là các địa bàn biên giới, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc ít người, vùng tôn giáo vững mạnh. Bộ đội phải cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương hướng dẫn, giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo, nhất là các địa bàn trọng điểm; khắc phục hậu quả, tồn đọng sau chiến tranh; rà phá bom mìn, tẩy rửa chất độc đi-ô-xin; tham gia xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, nhà cho đồng bào, biên giới hải đảo; tổ chức tốt chương trình quân dân y kết hợp, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Cứu nhân dân là mệnh lệnh từ mỗi trái tim chiến sĩ trong thời bình. Làm được cái gì có lợi cho nhân dân, chúng ta phải cố gắng hết sức làm, góp phần tô thắm truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, tình “quân dân cá nước”, nhất là các tình huống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn.

Vấn đề thứ 3, quân đội phải làm tốt chức năng lao động sản xuất. Đây là chức năng mà Đảng và Bác Hồ đã giao cho chúng ta. Hiện nay, Đảng, Nhà nước rất quan tâm đến quân đội, song do hạn hẹp khó khăn về ngân sách, còn phải đảm bảo nhiều nội dung, lĩnh vực khác, nhất là bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo theo tiêu chuẩn mới cho nên quân đội phải tranh thủ thời gian rảnh rỗi, ngoài thời gian huấn luyện để TGSX, góp phần cải thiện đời sống; thực hiện kết hợp kinh tế với quốc phòng; phát huy vai trò của các đơn vị kinh tế, các doanh nghiệp quân đội thời bình làm kinh tế, khi thời chiến phục vụ quốc phòng. Hiện nay, các doanh nghiệp quân đội tạo ra hàng vạn việc làm, nhiều doanh nghiệp có thu nhập ổn định và cao, đóng góp mỗi năm vào ngân sách Nhà nước trên 13.000 tỷ đồng. Quân đội không chỉ chiến đấu giỏi mà làm kinh tế cũng giỏi và đi vào những mũi nhọn như: Viettel, Tân Cảng, Tổng công ty bay dịch vụ, Than khoáng sản Đông Bắc… và nhiều doanh nghiệp xây dựng, nhà máy khác. Cùng với làm kinh tế, các doanh nghiệp quân đội còn tiếp tục sản xuất, sửa chữa và bảo quản nhiều loại VKTBKT cho quân đội. Hiện nay, nhiều công nghệ hiện đại chúng ta đã nhập và làm chủ, sản xuất được tàu chiến, tàu tên lửa, ra-đa, máy thông tin, các loại súng, một số loại tên lửa và các loại khí tài quân sự hiện đại. Thời gian tới, quân đội ta chắc chắn sẽ làm chủ các công nghệ hiện đại để sản xuất vũ khí nhằm không ngừng hiện đại hóa quân đội để bảo vệ đất nước. Trong quá trình sản xuất, huấn luyện, sử dụng, vận hành các loại VKTB yêu cầu cao nhất đối với các đồng chí là phải có hiệu quả, bảo đảm an toàn, không để mất mát VKTB, không để cháy nổ kho tàng, sử dụng sai mục đích. Để đạt được điều đó cấp ủy, chỉ huy các cấp cần tăng cường kiểm tra đôn đốc và thực hiện đúng các quy tắc bảo đảm an toàn VKTBKT của quân đội.

Vấn đề thứ tư, quân đội thực hiện tốt nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng. Đối ngoại quốc phòng tốt thì nó sẽ thúc đẩy đối ngoại của Nhà nước, tạo ra môi trường hòa bình, hữu nghị, tăng cường tin cậy chính trị để thu hút nguồn lực đầu tư phát triển đất nước. Trong công tác đối ngoại, chúng ta phải thực hiện tốt đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ của Đảng, Nhà nước; chính sách đa phương hóa, đa dạng hóa các mối quan hệ quốc tế. Quân đội ta là bạn, là đối tác tin cậy của quân đội các nước trên thế giới. Trước hết, chúng ta tăng cường quan hệ với các nước Lào, Cam-pu-chia, Trung Quốc trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị, tin cậy, hợp tác, học hỏi, giúp đỡ lẫn nhau. Với tinh thần giúp bạn là tự giúp mình. Các nước mà ổn định chính trị, quan hệ hữu nghị với Việt Nam, là bạn của Việt Nam, là đối tác tin cậy, là đồng chí, là anh em với chúng ta, đó là điều kiện thuận lợi để chúng ta phát triển đất nước. Chúng ta phải xây dựng biên giới của chúng ta với các nước như: Trung Quốc, Cam-pu-chia, Lào là biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định lâu dài, biến vùng biên giới có một thời kỳ đã từng chiến tranh, biên giới nghèo nàn, lạc hậu, trở thành biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, trù phú, sầm uất và không ngừng phát triển. Đó là quan điểm chung của chúng ta, với tinh thần tăng cường quan hệ, thêm bạn, bớt thù. Chúng ta thực hiện phương châm “bốn tránh”: Tránh xung đột về quân sự; tránh đối đầu; tránh bị cô lập về chính trị; tránh bị lệ thuộc chính trị với nước ngoài. Trong quan hệ với các đối tác, với các nước bạn bè, chúng ta phải coi trọng giữ được vai trò độc lập tự chủ không bị lệ thuộc, thực hiện phương châm “ba không”: Trước hết là không liên minh quân sự với nước ngoài; không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự ở Việt Nam và không cho bất kỳ một tổ chức chính trị, quân sự nào lợi dụng địa bàn lãnh thổ Việt Nam để chống lại các nước khác. Chúng ta luôn luôn nhớ trong quan hệ quốc tế, các nước đều vì lợi ích quốc gia, dân tộc cho nên họ sẵn sàng có thỏa hiệp với nhau và hy sinh quyền lợi của các nước khác. Do đó, chúng ta không bao giờ lệ thuộc vào nước ngoài, chúng ta không dựa vào bất kỳ một nước nào để bảo vệ độc lập dân tộc, an ninh của đất nước chúng ta. Với tinh thần độc lập, tự chủ, tự lực tự cường, chúng ta luôn giữ môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Đó là lợi ích quốc gia, dân tộc mà quân đội chúng ta cùng với lực lượng công an phải đoàn kết, chủ động hiệp đồng phối hợp, giúp đỡ, gắn bó với nhau trên tinh thần đồng chí, anh em để hoàn thành nhiệm vụ chính trị chung. Với tinh thần chúng ta giữ được ổn định môi trường hòa bình ở biển Đông, giữ được ổn định chính trị ở biên giới, ở nội địa thì chúng ta có khả năng loại trừ nguy cơ có thể xảy ra xung đột, nguy cơ xảy ra chiến tranh và ngược lại, nếu không giữ được hòa bình ổn định ở biển Đông, không giữ được ổn định chính trị ở biên giới, ở nội địa thì chiến tranh, xung đột rất có thể xảy ra. Đó là thảm họa cho đất nước, cho dân tộc và cho khu vực. Nhận thức rõ điều này để mọi người, mọi cấp luôn luôn phấn đấu bảo vệ hòa bình, ổn định phát triển toàn diện đất nước.

Đối với LLVT Thủ đô Hà Nội, thời gian qua đã làm tốt công tác đối ngoại quân sự. Các hoạt động đối ngoại quân sự, đối ngoại quốc phòng của quân đội chúng ta với ASEAN, với các nước bạn bè trên thế giới, giúp đỡ cho Lào, Cam-pu-chia… đã đóng góp đáng kể cho hoạt động đối ngoại chung của quân đội và của Đảng, Nhà nước. Tôi hoan nghênh, biểu dương LLVT Thủ đô và mong rằng, thời gian tới LLVT Thủ đô cùng với toàn quân phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy đã giao cho. Nhân dịp này tôi cũng xin được bày tỏ lòng biết ơn với Đảng, Nhà nước, với đồng bào cả nước, với cấp ủy, chính quyền các địa phương, đặc biệt trên địa bàn Hà Nội đã quan tâm ủng hộ, giúp đỡ, phối hợp tạo điều kiện thuận lợi cho Quân đội nhân dân Việt Nam, cho DQTV, cho LLVT hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Đảng, Nhà nước, của đồng bào, của cấp ủy, chính quyền các địa phương đối với Quân đội nhân dân Việt Nam.

(Nội dung phát biểu trong Lễ ra quân huấn luyện tại Đoàn B01, Bộ Tư lệnh Thủ đô của Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Thích và chia sẻ bài này trên