Chủ đề

(Bạn đọc) - Bài viết của Dư luận viên, Ban Biên Tập chúng tôi đã loại bỏ một số từ ngữ phản cảm. Mời quý bạn đọc theo dõi bài viết:

Trang blog phản động Dân Làm Báo ngày 18/04/2013 có đăng bài viết “Tổ chức Đoàn viên Thanh niên CS.HCM là nơi thui chột tài năng dân tộc” của Trần Thiên, bản thân tôi không biết Trần Thiên là ai nhưng qua bài viết đó tôi tự hỏi rằng tại sao trong xã hội Việt Nam lại có thành phần “ngu si” đến như vậy!

Ảnh chụp màn hình blog "Dân Làm Báo"

Ảnh chụp màn hình blog "Dân Làm Báo"

Để bàn đến sự “ngu si” của Trần Thiên, trước tiên tôi xin được dẫn bài viết của y:

“Trần Thiên (Danlambao) – Trong một môi trường tập thể như nhà máy, công ty hay các trường học, trường đại học là nơi tập trung nhiều con người làm việc hay học hành với nhau, chính những nới tựu trung lại những con người trí tuệ hay những lao động chân chính thì việc hình thành sự chống đối với người đứng đầu hay tổ chức thậm chí nhà nước là chuyện mà hiệu ứng đám đông gây nên.

Chính yếu tố đó cộng sản xây dựng ngay một tổ chức để lôi kéo những bạn trẻ thanh niên mang trong mình yếu tố thích làm lãnh đạo hay sinh hoạt chính trị. Theo các nhà nghiên cứu trong một quốc gia hay trong một tổ chức thì những người có yếu tố lãnh đạo hay sinh hoạt chính tri chiếm tỷ lệ từ 3% – 5% cho nên Cs nhắm vào tỷ lệ này mà lôi kéo những tài năng dân tộc vào một tổ chức nhằm kiểm soát sự bộc phát.

Cho nên Cs luôn xây dựng tổ chức Đoàn khắp mọi nơi và nhồi nhét vào những tâm hồn ngây thơ bằng chủ thuyết cộng sản Mark. Lenin và tư tưởng đạo đức HCM, sau thời gian những thanh niên ưu tú được nhét đầy những chủ thuyết tào lao vào đầu và từ đó họ trở thành một nhân cách khác lạ đó là nhân cách của người cộng sản. Với một nhân cách què cụt như vậy cho nên đoàn viên này xem những gì khác lạ ngoài chủ thuyết mà họ đã học họ ngang nhiên phán quyết một cách thiếu ý thức và thiếu cả trình độ lý lẽ, những việc như biểu tình chống Trung Quốc, hay dân oan tập trung đông để kiện cáo họ đều cho là quân phản động và thế lực thù địch xúi dục.

Tư tưởng của đại đa số ĐVTNCSHCM là mất tính tự chủ và sáng tạo để làm cho xã hội có thể thay đổi tốt đẹp hơn, để rồi tự họ đánh mất đi những tinh hoa mà cha mẹ sinh ra họ để họ trở thành công dân có ích cho xã hội. Thật tội nghiệp cho những đoàn viên này khi mở một trang mạng có những lời lẽ đối lập họ lập tức tắt ngay và phán bọn phản động nói bậy, nếu nhân cách như vậy làm sao mà họ trở thành người có ích cho xã hội được họ không dám đấu tranh cho dân tộc bằng những cuộc biểu tình chống quân xâm lược Bắc Kinh, hay đấu tranh đem lại công bằng cho những người dân oan khiên mất nhà mất cửa bởi bọn cầm quyền ác bá.

Cộng sản tôi luyện họ trở thành những con người không có trái tim biết yêu thương đồng loại, họ sẵn sàng quay lưng lại với người dân trong đó có cha mẹ họ, công việc chính của họ là đi dọn rác, cạo những tấm biển quảng cáo, dọn các ống tiêm chích, những việc làm đó tuy tốt cho xã hội nhưng đó là những công việc của các công ty vệ sinh môi trường, cộng sản không đào tạo các bạn trẻ trở thành những tinh hoa cho dân tộc họ chỉ muốn làm thui chột tầng lớp thanh niên rường cột của quốc gia nhằm dập tắt những mầm mống phản kháng làm bất lợi cho chế độ cộng sản.

Với nhưng mưu toan kiềm hãm sức sáng tạo và sức bật của tầng lớp thanh niên một cách có hệ thống, vì thế đất nước không có những nhân tố ưu việt làm lãnh đạo lèo lái con thuyền Việt Nam và đây làm âm mưu của quân xâm lược phương bắc và nhóm cầm quyền cộng sản trong nước.

Các bạn thanh niên hãy tỉnh thức đừng bị cộng sản ru ngủ mình mà đánh mất đi những con người ưu việt vì đất nước đang cần các bạn, chỉ có các bạn thanh niên mới đủ sức đưa đất nước chúng ta tiến lên bằng các cường quốc dân chủ trên thế giới”

Tôi không biết Trần Thiên là Đoàn viên hay không nhưng theo cách nói như thế này chứng tỏ bạn này thật hạn chế về kiến thức. Vì là một công dân Việt Nam, từ bé đến lớn sống trong cái nôi của làng, xã với bao nhiêu hoạt động của Đoàn Thanh niên địa phương mà đến tổ chức Đoàn hoạt động và chức năng, nhiệm vụ như thế nào cũng không biết? Vậy mà còn kêu la âm ĩ với bài viết này, thử hỏi có khách quan?

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam

Vốn Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị – xã hội của Thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến, phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Được xây dựng, rèn luyện và trưởng thành qua các thời kỳ đấu tranh cách mạng, Đoàn đã tập hợp đông đảo thanh niên phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bước vào thời kỳ mới, Đoàn tiếp tục phát huy những truyền thống quý báu của dân tộc và bản chất tốt đẹp của mình, kế tục trung thành, xuất sắc sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng; tổ chức động viên Đoàn viên, thanh niên cả nước đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa.

Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến, phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến, phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Thế bạn nghĩ đó không tốt đẹp hay sao, làm gì có cộng sản nào nhồi nhét vào những tâm hồn ngây thơ những mục tiêu và lý tưởng xa rời thực tế đâu, mà đó mà đó là mục tiêu, lý tưởng chân chính để xây dựng đất nước tốt đẹp hơn, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh . Tôi nghĩ tác giả bài viết này không chịu tu dưỡng, rèn luyện bản thân nên đứng ngoài Đoàn mà kêu la những điều phá hoại!

Về nguyên tắc, thiểu số phục tùng đa số, tất nhiên điều này không hoàn toàn đúng trong mọi trường hợp nhưng hơn 80 triệu dân Việt Nam thống nhất ý chí ở vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với xã hội và tin tưởng vào sức sống mạnh liệt của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vào một thế hệ tiếp tục lãnh đạo đất nước phát triển, thì họa chăng những lời bịa đặt xuyên tạc của Trần Thiên cũng chẳng có ai tin đâu, vì đó hoàn toàn sai sự thật và đi ngược lại lợi ích của đông đảo nhân dân Việt Nam

Còn nữa, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam, là đội quân xung kích cách mạng, là trường học Xã hội Chủ nghĩa của thanh niên, đại diện chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tuổi trẻ; phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; là lực lượng nòng cốt chính trị trong phong trào thanh niên và trong các tổ chức thanh niên Việt Nam. Đoàn phối hợp với các cơ quan Nhà nước, các đoàn thể và tổ chức xã hội, các tập thể lao động và gia đình chăm lo giáo dục, đào tạo và bảo vệ thanh thiếu nhi, tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia vào việc quản lý Nhà nước và xã hội.

Nên hiểu rằng, Đoàn viên thanh niên bây giờ giác ngộ chính trị tư tưởng cao lắm nên không phải ngạc nhiên khi các thanh niên “khi mở một trang mạng có những lời lẽ đối lập họ lập tức tắt ngay và phán bọn phản động nói bậy” vì bản thân họ đã có những chứng kiến, học tài biết rộng nhận ra được đâu sai đâu đúng chứ? Đâu phải thuộc hạng mù lao kiến thức như bạn để rồi chỉ vì mấy đồng tiền của mấy tên phản động nó bố thí cho rồi chống phá đất nước đâu? Thiết nghĩ câu nói “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên” “Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta mà phải hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay” chỉ phù hợp với những con người có hòa bão, ước mơ, biết hi sinh lợi ích cá nhân để xây dựng đất nước chứ phải đâu những con người ngày đêm “thừa hơi ngồi lê đánh bệt”, không còn việc gì, đi nói xấu người khác, phá hoại!

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chính là tổ chức và môi trường thuận lợi để tuổi trẻ chúng ta cống hiến và trưởng thành nhanh chóng

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chính là tổ chức và môi trường thuận lợi để tuổi trẻ chúng ta cống hiến và trưởng thành nhanh chóng

Mỗi người chúng ta, nhất là tuổi trẻ, ai cũng muốn tham gia sinh hoạt trong một tập thể, một tổ chức, có được một môi trường phù hợp để được cống hiến và trưởng thành; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chính là tổ chức và môi trường thuận lợi để tuổi trẻ chúng ta cống hiến và trưởng thành nhanh chóng bởi vì:

- Vào Đoàn bạn sẽ được sống trong một môi trường tiên tiến, trong đó bạn sẽ tìm thấy sự chỉ dẫn, tạo điều kiện giúp đỡ, có người bạn “đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” để bạn thực hiện ước mơ, hoài bão chính đáng của mình. Đó chính là môi trường giúp bạn học tập, rèn luyện, học nghề, tìm kiếm việc làm, tạo việc làm góp sức xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh, gia đình hạnh phúc.

- Vào Đoàn bạn sẽ được sống trong một môi trường văn hoá, trong đó mọi người sẽ có điều kiện sinh hoạt tươi trẻ, hồn hiên, sáng tạo và tiếp thu những giá trị tinh thần phong phú, phát huy truyền thống dân tộc, tiếp cận nền văn minh thời đại với những giá trị nhân văn cao quý.

- Vào Đoàn bạn sẽ được sống trong một môi trường đoàn kết, thân ái, trong đó mỗi người được chia sẻ tâm tư, tình cảm, nguyện vọng, giúp nhau giải quyết vướng mắc, khó khăn trong cuộc sống hàng ngày.

- Vào Đoàn bạn sẽ thấy mình lớn lên, bạn sẽ là người bạn tốt của mọi thanh niên, được các em thiếu nhi yêu mến.

- Vào Đoàn bạn sẽ tiếp tục được tổ chức Đoàn, tổ chức Đảng hướng dẫn, giúp đỡ để phấn đấu trở thành Đoàn viên ưu tú, đối tượng Đảng và được tiếp tục học tập, rèn luyện tu dưỡng, phấn đấu trở thành đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam; trở thành cán bộ Đoàn, Hội LHTN Việt Nam; thành cán bộ Đảng, chính quyền và các đoàn thể khác.

Trần Thiên (Danlambao) – Tôi không ngần ngai khuyên bạn rằng, nếu đã không biết gì thì nên đọc sách, trau dồi kiến thức và bồi dưỡng đạo đức cho bản thân, chứ đừng lao đầu và tin vào những trang mạng xấu cố tình bới móc, xuyên tạc về đất nước mình. Điều đó chỉ bộc lộ sự ngu si và đần độn của bản thân mình mà thôi!

Chính Trực@
(Bài viết thể hiện theo quan điểm của tác giả) 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Thích và chia sẻ bài này trên