Chủ đề

(Thời sự) - Ngày 27/9/2017, tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội tổ chức khai mạc phiên họp toàn thể lần thứ 6 để cho ý kiến về dự án Luật An ninh mạng. Phó Chủ tịch Quốc hội, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ đến dự. Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Thượng tướng Võ Trọng Việt chủ trì phiên họp.

Toàn cảnh phiên họp.

Toàn cảnh phiên họp.

Tham dự phiên họp có đầy đủ các Phó Chủ nhiệm, các Ủy viên Thường trực và Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh; đại diện Thường trực Ủy ban Về các vấn đề xã hội; Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội; đại diện các Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Bộ Lao động – Thương binh – Xã hội, Ban Cơ yếu Chính phủ; đại diện Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ; đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội và Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng.

Diễn ra trong 3 ngày làm việc từ 27 – 29/9, Ủy ban sẽ thẩm tra các dự án Luật An ninh mạng, Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và Luật Quốc phòng (sửa đổi); xem xét, thẩm tra các Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và tình hình thực hiện dự toán ngân sách quốc phòng, an ninh năm 2017, phương hướng nhiệm vụ và dự toán ngân sách quốc phòng, an ninh năm 2018; về kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2017, phương hướng nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2018. Đồng thời, thảo luận, đánh giá Báo cáo kết quả hoạt động của Ủy ban Quốc phòng và An ninh từ sau kỳ họp thứ 3 đến nay…

Ngay sau khi khai mạc Phiên họp, trong ngày làm việc đầu tiên Ủy ban đã xem xét, thẩm tra dự án Luật An ninh mạng. Thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Bộ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, đại diện Ban soạn thảo đã trình bày Tờ trình của Chính phủ về dự án Luật An ninh mạng. Dự thảo Luật gồm 08 chương và 55 điều; trong đó, có những quy định chung về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, giải thích từ ngữ, chính sách An ninh mạng, nguyên tắc, biện pháp bảo vệ An ninh mạng, hợp tác quốc tế về An ninh mạng và các hành vi bị nghiêm cấm.

Trong Tờ trình về Dự án Luật An ninh mạng của Bộ Công an nêu rõ: Cùng với quá trình hội nhập quốc tế, phát triển công nghệ thông tin, đặc biệt là cuộc cách mạng công nghệ 4.0, thực trạng, tình hình diễn ra trên không gian mạng đã đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với công tác An ninh mạng trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Do vậy, việc xây dựng, ban hành Luật An ninh mạng là hết sức cần thiết nhằm phòng ngừa, ứng phó với các nguy cơ đe dọa An ninh mạng, khắc phục tồn tại, hạn chế liên quan bảo vệ An ninh mạng.

Việc ban hành Luật An ninh mạng cũng góp phần thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng về An ninh mạng; bảo đảm sự phù hợp với quy định của Hiến pháp 2013 về quyền con người, quyền cơ bản của công dân và bảo vệ Tổ quốc; bảo đảm công tác An ninh mạng của nước ta có sự phù hợp nhất định với thông lệ quốc tế.

(Theo Cổng TTĐT Bộ Công An)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Thích và chia sẻ bài này trên