Chủ đề

(Bạn đọc) - Một công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước, thực hiện theo hợp đồng đơn giá điều chỉnh, tuy nhiên trong quá trình nhà thầu thi công, có một số vật liệu không nằm trong danh mục vật liệu được điều chỉnh theo Thông tư 09/2008/TT-BXD mặc dù biến động giá ngoài thị trường rất lớn, thì nhà thầu sẽ điều chỉnh thế nào?

Theo phản ánh của bà Lê Thị Lan (lethilan451@…), trên địa bàn TP. Đà Nẵng có một số hạng mục cấp nước sử dụng vốn từ nguồn ngân sách, ký hợp đồng theo hình thức đơn giá điều chỉnh. Hiện công trình đang được nhà thầu thi công, tuy nhiên, một số vật liệu như ống nhựa HDPE, ống Gang,… không nằm trong danh mục vật liệu được điều chỉnh theo Thông tư 09/2008/TT-BXD mặc dù biến động giá ngoài thị trường rất lớn.

Công trình vốn NSNN, điều chỉnh giá hợp đồng thế nào?

Bà Lan hỏi, trong trường hợp này Nhà thầu sẽ được điều chỉnh giá vật liệu theo đúng thời điểm thi công hay chỉ được điều chỉnh giá của những loại vật liệu theo Thông tư 09/2008/TT-BXD?

Vấn đề bà Lan hỏi, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Việc điều chỉnh giá vật liệu xây dựng theo Thông tư 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng, được tính cho khối lượng thi công xây lắp từ năm 2007 chịu ảnh hưởng của biến động giá vật liệu xây dựng làm tăng (giảm) chi phí xây dựng công trình ngoài khả năng kiểm soát của chủ đầu tư và nhà thầu.

Do vậy, đối với trường hợp bà Lan hỏi, nếu hợp đồng được ký kết sau thời điểm Thông tư số 09/2008/TT-BXD có hiệu lực, hiện đang triển khai thi công thì không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này.

Việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng thuộc các dự án đầu tư xây dựng có sử dụng 30% vốn Nhà nước trở lên thực hiện theo quy định tại Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 7/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng và Thông tư số 08/2010/TT-BXD ngày 29/7/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

(Chính Phủ)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Thích và chia sẻ bài này trên