Chủ đề

(Thời sự) - Chiều 12/4, Hội nghị Thành ủy TPHCM lần thứ 13 đã bế mạc. Ghi nhận, đánh giá cao gần 250 ý kiến góp ý, thảo luận đầy tâm huyết của đại biểu tập trung vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và phát triển kinh tế – xã hội TPHCM, đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM khẳng định: TPHCM phải đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phải xác định yếu tố con người – đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là yếu tố quyết định cho sự phát triển TP.

Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải (giữa) trao đổi với đại biểu tại hội nghị.

Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải (giữa) trao đổi với đại biểu tại hội nghị.

Không để doanh nghiệp ngưng sản xuất, dừng đầu tư

Nhấn mạnh đến những giải pháp phát triển kinh tế – xã hội trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải chỉ rõ: Từ cơ chế hỗ trợ lãi suất tín dụng có hiệu quả đối với lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn đang thực hiện và từ kinh nghiệm hỗ trợ kích cầu đầu tư trước đây, cần đánh giá để mở rộng hơn nữa đối với một số ngành công nghiệp như cơ khí, điện tử viễn thông, các doanh nghiệp vừa và nhỏ sản xuất công nghiệp hỗ trợ, các doanh nghiệp xây dựng đang thực hiện chương trình nhà ở xã hội…

Ngay tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải giao nhiệm vụ cho Công ty Đầu tư tài chính nhà nước TPHCM (HFIC) chủ trì, phối hợp Quỹ Bảo lãnh tín dụng TP, Quỹ Bảo lãnh tín dụng của Trung ương thực hiện chương trình hỗ trợ tín dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các đơn vị kinh tế tập thể về nguồn tín dụng để duy trì và mở rộng sản xuất, đặc biệt là nguồn vốn lưu động đang cần để sản xuất hàng xuất khẩu, thu mua, chế biến nông – lâm – thủy hải sản. Tổ chức rà soát từng ngành và từng loại hình doanh nghiệp để xác định những doanh nghiệp khó khăn về thị trường, về tín dụng để có cách hỗ trợ khác nhau, nhất là các doanh nghiệp bất động sản, doanh nghiệp xây dựng đang thực hiện các dự án nhà ở đang có thị trường, các dự án hạ tầng giao thông.

Theo đồng chí Lê Thanh Hải, bên cạnh chính sách đối với nhà ở xã hội, cần tập trung căn hộ có giá bán dưới 1 tỷ đồng, chủ động phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại lớn trên địa bàn trong việc tìm kiếm giải pháp để hỗ trợ tín dụng cho người mua. “Phải đạt mục tiêu là không để bất luận doanh nghiệp nào đang có thị trường đầu ra, nhưng do thiếu vốn phải hạn chế hoạt động, phải tạm ngưng sản xuất, phải dừng đầu tư. Nhà nước không can thiệp vào hoạt động tín dụng ngân hàng, nhưng hoàn toàn có thể cùng với ngân hàng bàn bạc những giải pháp khả thi để tháo gỡ khó khăn tín dụng cho doanh nghiệp. Việc này TP đã từng làm và cũng có nhiều kết quả” – Đồng chí Lê Thanh Hải chỉ rõ.

Đề cập đến nhiệm vụ cụ thể trong năm 2013, Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải cho rằng, năm 2013 là năm thứ ba thực hiện Nghị quyết IX của Đảng bộ TP triển khai xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng đô thị. TP đang gặp khó khăn về nguồn vốn nên phải tiếp tục phát huy việc xã hội hóa đầu tư. Các dự án BOT, BT, PPP đang gặp khó khăn từ cơ chế và từ cách thực hiện của TP. Cần có sự đánh giá tổng kết, rút ra những kiến nghị cần thiết đối với Trung ương và cũng rút kinh nghiệm về những tồn tại, yếu kém trong cách thực hiện của mình. Phải tháo gỡ và thu hút, đẩy mạnh các hình thức “công tư đối tác” trong xây dựng hạ tầng đô thị. TP phải có động tác mạnh mẽ lấy lại niềm tin của nhà đầu tư theo các hình thức xã hội hóa hạ tầng đô thị (giao thông, y tế, giáo dục…).

Đánh giá hiệu quả cải cách hành chính bằng thực tiễn

Khẳng định công tác cải cách hành chính có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong sự phát triển kinh tế – xã hội của TP, đồng chí Lê Thanh Hải nhấn mạnh: Chúng ta đã có cả một chương trình đột phá trong nhiệm kỳ này, nhưng kết quả đối với từng lĩnh vực vẫn chưa đạt yêu cầu, nội dung như chương trình đột phá đề ra. Tôi đề nghị những đồng chí đứng đầu từng lĩnh vực cần rà soát lại, lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp, những vướng mắc thực sự của doanh nghiệp. Doanh nghiệp luôn phản ánh gặp lãnh đạo thì bảo đơn giản, nhưng khi gặp từng cán bộ nghiệp vụ cụ thể thì vấn đề “không đơn giản chút nào”. Một dự án đầu tư từ khi cấp phép đến khi xây dựng vận hành phải qua hàng chục khâu, nơi nào cũng chậm và thậm chí còn nhũng nhiễu.

“Yếu tố thời gian vô cùng quan trọng đối với nhà đầu tư; thời gian là tiền bạc, nhất là vốn đi vay, nên chính thủ tục hành chính làm tăng chi phí đầu tư và mất cơ hội kinh doanh. Chúng ta cần nhận thức rằng dù khó khăn đến đâu, nhưng nếu bộ máy hành chính của chúng ta thực sự đồng hành cùng doanh nghiệp sẽ tạo niềm tin cho doanh nghiệp để vượt qua khó khăn. Hiệu quả cải cách hành chính phải được đánh giá bằng thực tiễn. Đây là trách nhiệm của các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị của chúng ta” – Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải nhấn mạnh.

Xác định công tác cán bộ có ý nghĩa đối với kết quả công tác cải cách hành chính, Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải yêu cầu trước mắt cần tăng cường tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước và kỹ năng mềm trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức. Tập trung rà soát, đánh giá lựa chọn bố trí đội ngũ lãnh đạo, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương là những người tâm huyết, trách nhiệm, có khát vọng đổi mới, cải cách để bố trí cương vị lãnh đạo đứng đầu sẽ có tác dụng lan tỏa. Với vai trò là đầu tàu, thủ trưởng sẽ có tác động mạnh làm cho thân tàu sẽ chuyển động theo. Nghiên cứu, kiến nghị hoàn thiện quy định của pháp luật về đánh giá cán bộ, công chức, viên chức trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Có cơ chế loại bỏ, bãi nhiệm những người không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật, mất uy tín với nhân dân. Quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức, viên chức tương ứng với trách nhiệm và có chế tài nghiêm đối với hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm kỷ luật, vi phạm đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông trong quy trình xử lý công việc của từng cơ quan hành chính nhà nước; giữa các cơ quan hành chính nhà nước với nhau và trong giao dịch với tổ chức, cá nhân, đặc biệt là hoạt động dịch vụ hành chính công, dịch vụ công của đơn vị sự nghiệp công. Đề cao trách nhiệm người đứng đầu từng cơ quan, đơn vị và xác định yếu tố con người – đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là quyết định cho sự phát triển TP.

Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải phát biểu kết luận hội nghị.

Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải phát biểu kết luận hội nghị.

Khắc phục cho được thiếu sót, khuyết điểm

Đánh giá kết quả bước đầu thực hiện nhóm giải pháp đầu tiên theo Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI về xây dựng Đảng, đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, TP đã khắc phục khá rõ nét tình trạng khi kiểm điểm chỉ thấy hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm của nơi khác, người khác chứ không phải của bản thân mình, tổ chức mình. Cũng qua kiểm điểm, mỗi cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng nhận rõ mình hơn, thấy được những ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế của bản thân để từ đó tập trung khắc phục, chấn chỉnh. Đồng chí Lê Thanh Hải cũng khẳng định lại quan điểm: Vấn đề cốt lõi là phải khắc phục cho được thiếu sót, khuyết điểm. Hay nói cách khác, kết quả của khắc phục, sửa chữa những thiếu sót, khuyết điểm chính là thước đo của kết qua kiểm điểm tự phê bình, phê bình của tổ chức, cá nhân.

Bí thư Lê Thanh Hải cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy đã thảo luận và kết luận: Từ nay trở đi, 3 tháng/lần, mỗi khi họp Thành ủy thì Ban Thường vụ Thành ủy sẽ báo cáo với Thành ủy về kết quả khắc phục những hạn chế, yếu kém của Ban Thường vụ Thành ủy mà qua kiểm điểm đã được chỉ rõ tại Kết luận 72 với 52 đầu việc. Nếu có thiếu sót khuyết điểm nào đã đề ra thời gian khắc phục sửa chữa mà chưa đạt thì phải làm rõ nguyên nhân. Trên tinh thần này Ban Thường vụ Thành ủy sẽ chỉ đạo các Ban Thường vụ quận huyện, các cấp ủy, các tổ chức đảng hàng quý, trong các cuộc họp của Ban Chấp hành phải có báo cáo với Ban Chấp hành về kết quả khắc phục của mình. “TP sẽ kiên trì đeo bám đến nơi đến chốn. Như vậy chúng ta mới góp phần lấy lại niềm tin trong Đảng bộ cũng như trong nhân dân” – Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải nhấn mạnh.

Về nội dung cần phải khắc phục, Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải khẳng định tiếp tục tập trung vào khắc phục 3 vấn đề cấp bách mà Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI đã nêu. Trong đó, đối với công tác cán bộ, đồng chí Lê Thanh Hải yêu cầu công tác quy hoạch cán bộ phải nâng lên về mặt chất lượng. Theo đồng chí Lê Thanh Hải, nói đến công tác cán bộ thì khâu yếu hiện nay là đánh giá cán bộ. Do đó, lần quy hoạch kỳ này, Ban Thường vụ Thành ủy cũng triển khai các tiêu chuẩn về chức danh cán bộ, quy định rộng hơn 22 chức danh hiện nay, để làm công tác quy hoạch đảm bảo chất lượng hơn, trên cơ sở xác định rõ chức danh và đánh giá cán bộ một cách chính xác hơn. Quan trọng hơn là gắn liền với quy hoạch là công tác đào tạo, bồi dưỡng và bố trí cán bộ để nâng cao tính chuyên nghiệp của cán bộ, công chức. “Quy hoạch không chỉ để đó mà quy hoạch phải gắn với đào tạo, bố trí để tạo điều kiện cho những người trong quy hoạch phát huy, cống hiến. Đây cũng là tinh thần mà TP đang triển khai thực hiện theo Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI về xây dựng Đảng”- Đồng chí Bí thư Thành ủy chỉ rõ.

(HCMCPV)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Thích và chia sẻ bài này trên