Chủ đề

(Chính trị) - Theo Chương trình kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII vừa được thông qua sáng ngày 14/10, vào ngày 14/11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng sẽ báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn Đại biểu Quốc hội về việc miễn nhiệm chức vụ chức vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đối với ông Vũ Đức Đam.

Xem thêm: Chuyện thú vị về ông Vũ Đức Đam – Bộ trưởng trẻ nhất hiện nay của Việt Nam

Sau đây là Tóm tắt tiểu sử Bộ trưởng – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam

Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam

– Họ và tên: Vũ Đức Đam

– Sinh ngày: 3/2/1963.

– Quê quán: Hải Dương.

– Học vị: Tiến sỹ.

– Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa X, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI.

– 7/1982-9/1988: Lưu học sinh tại Vương quốc Bỉ.

– 10/1988-10/1990: Cán bộ Công ty Dịch vụ kỹ thuật và Xuất nhập khẩu, Tổng cục Bưu điện.

– 10/1990-2/1992: Chuyên viên Ban Phát triển kỹ thuật và Quan hệ đối ngoại, Tổng công ty Bưu chính – Viễn thông Việt Nam.

– 3/1992-4/1993: Chuyên viên Văn phòng Tổng cục Bưu điện.

– 4/1993-10/1994: Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học – Công nghệ và Hợp tác quốc tế, Tổng cục Bưu điện.

– 10/1994-11/1995: Phó Vụ trưởng Vụ Quan hệ quốc tế, Văn phòng Chính phủ.

– 11/1995-8/1996: Quyền Vụ trưởng rồi Vụ trưởng Vụ ASEAN, Văn phòng Chính phủ.
8/1996-8/1998: Vụ trưởng, Thư ký Thủ tướng Chính phủ.

– 8/1998-3/2003: Trợ lý Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt.

– 3/2003-7/2005: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch rồi Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh.

– 8/2005-11/2007: Thứ trưởng Bộ Bưu chính – Viễn thông.

– Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

– 11/2007-5/2008: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh.

– 5/2008-3/2010: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

– Từ 3/2010: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa X, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh.

– Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIII, được Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

(Văn phòng Chính phủ)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Thích và chia sẻ bài này trên