Chủ đề

(Chính sách phát triển - Chỉ đạo điều hành) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn việc bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh và bầu bổ sung, miễn nhiệm thành viên UBND tỉnh Long An nhiệm kỳ 2011-2016.

Cụ thể, tại Quyết định 142/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Đồng Văn Lâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh.

Ông Đồng Văn Lâm, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh.

Ông Đồng Văn Lâm sinh năm 1961, quê quán tỉnh Trà Vinh.

Trước khi được phê chuẩn bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2011-2016, ông Đồng Văn Lâm từng giữ các chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Trà Vinh; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh; Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Trà Vinh; Bí thư Huyện ủy Trà Cú, tỉnh Trà Vinh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh.

Với tỉnh Long An, tại Quyết định 147/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn việc bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh Long An nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Lê Thanh Nghiêm, Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Đồng thời, tại Quyết định 146/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Long An nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Nguyễn Văn Tiều, nguyên Chánh Văn phòng UBND tỉnh, để nhận nhiệm vụ mới.

(Chính Phủ)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Thích và chia sẻ bài này trên