Chủ đề

(Chính sách phát triển - Chỉ đạo điều hành) - Theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, một số cán bộ thuộc Bộ Ngoại giao, Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, Tổng công ty Lương thực Miền Bắc, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/3/2012.

Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Nguyễn Phú Bình.

Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Nguyễn Phú Bình.

Cụ thể, tại Quyết định 213/QĐ-TTg, Thủ tướng quyết định ông Nguyễn Phú Bình, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản, nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/3/2012.

Tại Quyết định 178/QĐ-TTg, Thủ tướng quyết định ông Lê Xuân Nghĩa, Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia, nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/3/2012.

Tại Quyết định 48/QĐ-TTg, Thủ tướng quyết định ông Nguyễn Như Lai, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc, nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/3/2012.

Tại Quyết định 183/QĐ-TTg, Thủ tướng quyết định ông Trần Văn Tôn, Thành viên Hội đồng Thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/3/2012.

Theo Chinhphu

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Thích và chia sẻ bài này trên