Chủ đề

(Kinh tế) - Chất lượng tăng trưởng của Việt Nam đang dần cải thiện, thể hiện qua việc chỉ số ICOR giảm từ mức 6,7% của giai đoạn 2008-2010 xuống còn 5,53% trong giai đoạn 2011-2013.

Thông tin trên được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đưa ra trong Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội năm 2013 được trình bày tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII được tổ chức sáng ngày 21/10.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng trình bày Báo cáo của Chính phủ về tình hình kinh tế-xã hội năm 2013, kết quả 3 năm thực hiện kế hoạch 5 năm (2011-2015) và nhiệm vụ 2014 -2015.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng trình bày Báo cáo của Chính phủ về tình hình kinh tế-xã hội năm 2013, kết quả 3 năm thực hiện kế hoạch 5 năm (2011-2015) và nhiệm vụ 2014 -2015.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết kinh tế Việt Nam đang có bước phục hồi khi chính phủ tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu, hàng tồn kho và hướng tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên.

Tăng trưởng GDP năm 2011 đạt 6,24%, năm 2012 đạt 5,25%. Năm 2013, GDP tăng quý sau cao hơn quý trước, cả năm ước tăng khoảng 5,4%. Bình quân 3 năm (2011-2013), GDP bình quân tăng 5,6%/năm.

Về lạm phát, Thủ tướng cho biết tốc độ tăng giá tiêu dùng đã giảm từ 18,13% năm 2011 xuống còn 6,81% năm 2012, và xuống 4,63% trong 9 tháng đầu năm 2013. Chỉ số giá tiêu dự báo tăng khoảng 7% cả năm.

Môi trường kinh doanh của Việt Nam tiếp tục cải thiện. Vốn FDI đăng ký mới và thực hiện năm sau cao hơn năm trước, chiếm khoảng 25% tổng vốn đầu tư toàn xã hội, và đã tập trung hơn vào công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghệ cao.

Trong 9 tháng đầu năm 2013, FDI đăng ký tăng 36,1%, vốn thực hiện tăng 6,4%. Trong khi đó, vốn ODA ký kết tăng 8,83%, giải ngân tăng 6,68%.

Cùng với các nguồn vốn khác đang được huy động, tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2013 ước đạt 29,1% GDP.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết tổng phương tiện thanh toán và dư nợ tín dụng được kiểm soát phù hợp với mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô và kiềm chế lạm phát. Dự trữ ngoại hối tăng nhanh, đạt 12 tuần nhập khẩu. Trong khi đó, tình trạng vàng hóa, Đôla hóa giảm đáng kể, giúp niềm tin vào đồng tiền Việt Nam tăng lên.

Xuất khẩu 9 tháng tăng 15,7%, cả năm ước tăng 14,4%. Nhập khẩu ước tăng 15,6% trong cả năm 2013, với nhập siêu bằng khoảng 0,4% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Về ngân sách, tổng thu ngân sách năm 2013 ước đạt 96,9%, tổng chi ước đạt 100,8% dự toán, bội chi khoảng 5,3% GDP.

Nợ công, nợ chính phủ, nợ nước ngoài của quốc gia vẫn trong giới hạn an toàn.

(Người Đồng Hành)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Thích và chia sẻ bài này trên