Chủ đề

(Hoạt động của Nguyên Thủ tướng) - Các Bộ, ngành, địa phương phải quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển đối với vùng dân tộc và miền núi, coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm nhằm từng bước thu hẹp chênh lệch về trình độ phát triển giữa các dân tộc trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc đánh giá và triển khai thực hiện chính sách vùng dân tộc và miền núi, ngày 11/4.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc đánh giá và triển khai thực hiện chính sách vùng dân tộc và miền núi, ngày 11/4.

Tại Hội nghị toàn quốc đánh giá và triển khai thực hiện chính sách vùng dân tộc và miền núi, ngày 11/4 tại Hà Nội, bên cạnh những thành tựu đáng ghi nhận, nhiều ý kiến thảo luận đã nêu bật khó khăn của vùng dân tộc và miền núi hiện nay như: tỷ lệ hộ nghèo còn cao, khoảng cách phát triển với vùng đồng bằng còn lớn; hệ thống cơ sở hạ tầng yếu kém, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng những yếu kém, tồn tại nêu trên ngoài nguyên nhân khách quan về xuất phát điểm, còn không ít nguyên nhân chủ quan như: nhận thức về công tác dân tộc, vị trí, vai trò trọng yếu của vùng dân tộc và miền núi của một số cán bộ các cấp chưa sâu sắc; năng lực tham mưu đề xuất chính sách dân tộc của các Bộ, ngành, địa phương còn hạn chế; việc tổ chức thực thi chính sách ở nhiều nơi còn kém hiệu quả…

Vì vậy, Thủ tướng nhấn mạnh, các Bộ, ngành địa phương phải quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển đối với vùng dân tộc và miền núi, coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm nhằm từng bước thu hẹp chênh lệch về trình độ phát triển giữa các dân tộc trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Toàn cảnh hội nghị

Toàn cảnh hội nghị

Bên cạnh đó là nghiên cứu, rà soát, điều chỉnh, đề xuất và nâng cao hiệu quả thực hiện các cơ chế, chính sách đối với vùng dân tộc và miền núi, phù hợp với điều kiện thực tế như chính sách hỗ trợ nhà ở, vốn phát triển sản xuất; huy động các nguồn lực cho đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội ở vùng núi, vùng sâu, vùng xa; quan tâm chăm lo phát triển y tế, giáo dục, đào tạo nghề…

Công tác xóa đói giảm nghèo ở vùng dân tộc và miền núi phải được thực hiện đồng bộ, giảm nhanh và bền vững, hết sức tránh trình trạng tái nghèo; tạo điều kiện thuận lợi cho đồng bào dân tộc phát triển kinh tế hộ gia đình, nâng cao mức sống, gắn bó với rừng, bảo vệ rừng, làm giàu từ rừng…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lưu ý các Bộ, ngành, địa phương quan tâm giải quyết tình trạng đồng bào di cư tự do; cảnh giác cao độ trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm kích động, gây mất đoàn kết, chia rẽ dân tộc; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, nhất là hệ thống chính trị ở cơ sở tại các vùng đồng bào dân tộc.

Tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng xem xét và cho ý kiến cụ thể đối với các đề xuất, kiến nghị của Ủy ban Dân tộc liên quan đến chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc; chính sách hỗ trợ định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số du canh du cư; Đề án phát triển nguồn nhân lực vùng dân tộc và miền núi; Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội các dân tộc rất ít người…

(VGP)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Thích và chia sẻ bài này trên