Chủ đề

(Thời sự) - Sáng 01/9/2017, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật An ninh mạng do Bộ Công an chủ trì soạn thảo. Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội dự và phát biểu chỉ đạo.

Thượng tướng Lê Quý Vương trình bày Tờ trình về dự án Luật An ninh mạng.

Thượng tướng Lê Quý Vương trình bày Tờ trình về dự án Luật An ninh mạng.

Thượng tướng Võ Trọng Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội chủ trì phiên họp. Cùng dự có Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an…

Đại diện Ban soạn thảo dự án Luật An ninh mạng, Thượng tướng Lê Quý Vương thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật An ninh mạng. Theo Tờ trình của Chính phủ, cùng với quá trình hội nhập quốc tế, phát triển công nghệ thông tin, đặc biệt là cuộc cách mạng công nghệ 4.0, thực trạng, tình hình diễn ra trên không gian mạng đã đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với công tác an ninh mạng trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ phát biểu chỉ đạo tại phiên họp.

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ phát biểu chỉ đạo tại phiên họp.

Việc xây dựng, ban hành Luật An ninh mạng với các quy định cụ thể góp phần phòng ngừa, ứng phó với các nguy cơ đe dọa an ninh mạng; khắc phục tồn tại, hạn chế liên quan bảo vệ an ninh mạng. Đồng thời, thể chế hóa, đầy đủ, kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng về an ninh mạng; phù hợp với quy định của Hiến pháp 2013 về quyền con người, quyền cơ bản của công dân và bảo vệ Tổ quốc; bảo đảm công tác an ninh mạng của nước ta có sự phù hợp nhất định với thông lệ quốc tế và các điều kiện hội nhập quốc tế về an ninh mạng.

Thượng tướng Vũ Trọng Việt chủ trì phiên họp.

Thượng tướng Võ Trọng Việt chủ trì phiên họp.

Dự thảo Luật An ninh mạng gồm 7 chương, 61 điều; quy định về nguyên tắc, biện pháp, nội dung, hoạt động, điều kiện bảo đảm triển khai hoạt động bảo vệ an ninh mạng; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức cá nhân tham gia không gian mạng có liên quan đến hoạt động bảo vệ an ninh mạng của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Cho ý kiến về dự án Luật An ninh mạng, đa số ý kiến đều đồng ý với sự cần thiết ban hành Luật đồng thời cho rằng, công nghệ thông tin và viễn thông trên thế giới đã có bước phát triển mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của mỗi quốc gia. Do đó, việc ban hành Luật này không chỉ xây dựng cơ sở pháp lý cần thiết cho hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia mà còn thể hiện trách nhiệm của Việt Nam trong thực hiện các cam kết quốc tế đã ký kết hoặc tham gia. Các ý kiến phát biểu tại phiên họp tập trung phân tích, thảo luận về tên gọi, phạm vi điều chỉnh, tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của dự thảo Luật với hệ thống pháp luật, tính khả thi của các quy định trong dự thảo văn bản, các nội dung cụ thể trong dự án Luật…

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ đánh giá cao việc Ban soạn thảo, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh đã tích cực nghiên cứu, chủ động chuẩn bị hồ sơ cho việc thẩm tra sơ bộ dự án Luật.

Toàn cảnh phiên họp.

Toàn cảnh phiên họp.

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đây là dự án rất quan trọng, liên quan đến môi trường mạng, nhiều nội dung mới phức tạp, do đó cần có sự nghiên cứu kỹ, chọn lựa kinh nghiệm của các nước để áp dụng vào thực tế ở Việt Nam. Nhiều quy định trong dự thảo Luật liên quan đến Hiến pháp và nhiều luật, pháp lệnh khác cần được rà soát kỹ, bảo đảm tính chặt chẽ, thống nhất, không trùng lặp với các luật khác. Những nội dung chưa được Luật khác quy định nếu đưa vào dự thảo Luật An ninh mạng cần phải nghiên cứu kỹ, tránh mâu thuẫn về chính sách, bảo đảm tính đồng bộ khả thi. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Ban soạn thảo nghiên cứu kỹ lưỡng các ý kiến phát biểu tại phiên họp để tiếp thu, giải trình; Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh hoàn chỉnh Báo cáo thẩm tra sơ bộ để báo cáo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp sắp tới.

Kết luận phiên họp, Thượng tướng Võ Trọng Việt một lần nữa khẳng định sự cần thiết của việc ban hành Luật An ninh mạng trong tình hình hiện nay; khẳng định, Hồ sơ dự án Luật An ninh mạng đủ điều kiện trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào giữa tháng 9/2017. Thượng tướng Võ Trọng Việt yêu cầu, Ban Soạn thảo dự án Luật An ninh mạng cần tiếp thu, giải trình ý kiến của Ủy ban Quốc phòng và An ninh để tiếp tục hoàn thiện dự án Luật./.

(Theo Cổng TTĐT Bộ Công An)

Tán thành với sự cần thiết ban hành Luật An ninh mạng

Tán thành với sự cần thiết ban hành Luật An ninh mạng

Đa số ý kiến đều tán thành với sự cần thiết ban hành Luật An ninh mạng đồng thời cho rằng, công nghệ thông tin và viễn thông trên thế giới đã có bước phát triển mới, góp phần thúc đẩy phát...
Phòng ngừa, ứng phó với các nguy cơ đe dọa an ninh mạng

Phòng ngừa, ứng phó với các nguy cơ đe dọa an ninh mạng

Việc xây dựng, ban hành Luật An ninh mạng, với các quy định cụ thể sẽ góp phần phòng ngừa, ứng phó với các nguy cơ đe dọa an ninh mạng. Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn...
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Thích và chia sẻ bài này trên