Chủ đề

(Thời sự) - Sau hai ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, ngày 26-4, Hội nghị tập huấn trực tuyến cán bộ lãnh đạo, chỉ đạo về xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ (KVPT) do Chính phủ tổ chức với 100 điểm cầu tại 63 tỉnh, thành phố trong toàn quốc, có sự tham gia của gần 5.000 cán bộ của các Bộ, ban, ngành Trung ương và các địa phương, đã hoàn thành nội dung, chương trình, đạt mục đích, yêu cầu đề ra và kết thúc tốt đẹp.

Từ ý nghĩa, tầm quan trọng của hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính Phủ đã chủ trì, phát biểu khai mạc; Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trực tiếp theo dõi, chỉ đạo kết luận và phát biểu bế mạc. Cùng dự có các Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị…

Chuyển biến nhận thức, tháo gỡ khó khăn

Các cán bộ tham gia tập huấn lần lượt được nghiên cứu các nội dung cơ bản, liên quan trực tiếp đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo về xây dựng và hoạt động KVPT: Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban Bí thư; Hướng dẫn thực hiện Nghị định 152/2007/NĐ-CP của Chính phủ; các Quyết định số 13, Quyết định số 17 của Thủ tướng Chính phủ; thống nhất một số nội dung, phương pháp tổ chức diễn tập KVPT; hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của các Bộ, ban, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương trong các trạng thái quốc phòng… Các chuyên đề nghiên cứu được chuẩn bị công phu, quá trình truyền đạt từng báo cáo viên đã gắn giữa lý luận với thực tiễn phong phú hoạt động xây dựng KVPT để phân tích, giúp cán bộ tập huấn nắm vững những nội dung trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và hoạt động KVPT. Giới thiệu về Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban Bí thư, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đi sâu phân tích, làm rõ những kết quả đạt được, sự cần thiết và yêu cầu xây dựng KVPT trong thời gian tới. Khẳng định, nơi nào, địa phương nào quán triệt đầy đủ, sâu sắc Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, quan tâm xây dựng KVPT, thì ở đó kinh tế – xã hội phát triển, quốc phòng-an ninh được giữ vững và tăng cường…. Xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành KVPT vững chắc có tiềm lực và sức mạnh toàn diện nhằm ngăn ngừa, làm thất bại âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế – xã hội là một trong những nhiệm vụ quan trọng của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bài giảng của Trung tướng Lương Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, tập trung làm rõ các nội dung, phương thức hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy địa phương trong xây dựng KVPT; Quy chế phối hợp giữa Tổng cục Chính trị với các cơ quan, tổ chức liên quan ở Trung ương trong xây dựng và hoạt động KVPT… là những nội dung đáp ứng kịp thời yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo trong thực tiễn xây dựng và hoạt động KVPT.

Đại tướng Phùng Quang Thanh, phát biểu bế mạc tập huấn.

Đại tướng Phùng Quang Thanh, phát biểu bế mạc tập huấn.

Cán bộ tham gia tập huấn đúng, đủ thành phần, phát huy trí tuệ nghiên cứu, nắm bắt các nội dung, chuyển biến nhận thức về KVPT. Qua nghiên cứu, quán triệt, hầu hết cán bộ đều thống nhất nhận thức: Xây dựng KVPT là chủ trương chiến lược quan trọng, đúng đắn, sáng tạo của Đảng, Nhà nước, là sự phát triển cao của nghệ thuật chiến tranh nhân dân Việt Nam. Kết quả xây dựng và hoạt động KVPT đã góp phần quan trọng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở các địa phương và trên phạm vi cả nước; tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế. Đồng thời khẳng định, xây dựng KVPT là nhiệm vụ quan trọng của mỗi địa phương và cả nước trong giai đoạn mới. Đồng chí Ngô Đại Tuấn, Chánh văn phòng Thanh tra Chính phủ cho biết: “Nội dung tập huấn rất thiết thực, giúp cán bộ lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương nắm bắt có hệ thống các văn bản chỉ đạo về xây dựng và hoạt động KVPT, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của KVPT trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua tập huấn còn giúp việc lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành địa phương tiến hành chặt chẽ, hiệu quả, xây dựng các tiềm lực KVPT, lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng…”.

Tiếp thu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, đối với cán bộ tham gia tập huấn: “Cùng với việc phát huy trí tuệ, nắm bắt các nội dung, cán bộ tham gia tập huấn đồng thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, để thống nhất, tháo gỡ, thực hiện thắng lợi chủ trương chiến lược của Đảng và Nhà nước về xây dựng KVPT. Sau tập huấn, tạo bước chuyển biến mới về nhận thức, trong tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo, đề xuất những giải pháp xây dựng và hoạt động của KVPT ở ngành mình, địa phương mình…”. Dưới sự chỉ đạo, điều hành của Đại tướng Phùng Quang Thanh, cán bộ tham gia tập huấn đã đóng góp nhiều ý kiến bằng văn bản đề cập đến nhiều vấn đề như: Việc vận hành cơ chế; xây dựng các tiềm lực chính trị-tinh thần, kinh tế, quân sự-an ninh; kết hợp phát triển kinh tế với xây dựng KVPT; tổ chức diễn tập, xây dựng KVPT… Đồng chí Trần Gia Long, cán bộ Vụ Kế hoạch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiến nghị: “Việc tập huấn cho cán bộ lãnh đạo cần được tiến hành thường xuyên hơn, đồng thời tiếp tục triển khai tập huấn ở các cấp; kết hợp với tham quan ở các địa phương. Các văn bản tiếp tục nghiên cứu đồng bộ, ngắn gọn cho cán bộ nghiên cứu, chỉ đạo…”. Các ý kiến phát biểu được Ban Tổ chức tập huấn tiếp thu, nghiên cứu làm cơ sở để triển khai, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong quá trình tổ chức thực hiện tiếp theo.

Phối hợp xây dựng và hoạt động KVPT

Sau khi dành nhiều thời gian thông báo, phân tích tình hình thế giới, khu vực, trong nước cho các cán bộ tập huấn; phát biểu bế mạc hội nghị, Đại tướng Phùng Quang Thanh, các bộ, ban, ngành Trung ương và các địa phương lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện các nhiệm vụ, quan tâm xây dựng và hoạt động KVPT. Trong đó, chú trọng xây dựng các tiềm lực trọng tâm là tiềm lực chính trị-tinh thần: Xây dựng Đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị, xã hội các cấp vững mạnh; nâng cao năng lực quản lý, chỉ huy, điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, tạo sức mạnh chính trị tinh thần trong KVPT. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện đồng bộ các chính sách và pháp luật của Nhà nước, nhằm phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, phát luật trong xây dựng KVPT. Chú trọng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng nhận rõ trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong KVPT.

Trung tướng Lương Cường giới thiệu nội dung trong lớp tập huấn.

Trung tướng Lương Cường giới thiệu nội dung trong lớp tập huấn.

Nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng KVPT là kết hợp phát triển kinh tế-xã hội gắn với quốc phòng, an ninh. Phát triển kinh tế-xã hội của địa phương luôn gắn với quy hoạch và thế trận KVPT. Các dự án phát triển kinh tế-xã hội gắn với yêu cầu về quốc phòng, an ninh; kết hợp phát triển kinh tế-xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm mỗi bước phát triển kinh tế-xã hội và một bước tăng cường tiềm lực về quốc phòng, an ninh… Các địa phương phải tiếp tục điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch đảm bảo củng cố quốc phòng, an ninh kết hợp với phát triển kinh tế-xã hội. Triển khai xây dựng có hiệu quả các công trình phòng thủ; quản lý chặt chẽ hệ thống công trình dân dụng phục vụ mục đích quốc phòng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ khi có tình huống….

Diễn tập KVPT là một nhiệm vụ quan trọng, Đại tướng Phùng Quang Thanh lưu ý: Các bộ, ban, ngành Trung ương cần phối hợp chỉ đạo thực hiện tốt. Hàng năm, căn cứ vào kế hoạch xây dựng và hoạt động KVPT của các tỉnh, thành phố, các bộ, ban, ngành Trung ương phối hợp với Bộ Quốc phòng chỉ đạo, hướng dẫn các sở, ngành chức năng địa phương tổ chức diễn tập KVPT. Trong diễn tập chú trọng vận hành cơ chế, phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo điều hành của chính quyền địa phương, năng lực tham mưu và tổ chức thực hiện của cơ quan quân sự, công an và các ban ngành, đoàn thể nhân dân. Nội dung diễn tập sát đặc điểm tình hình, tiết kiệm, không hình thức. Qua diễn tập, kịp thời hoàn chỉnh phương án tác chiến, điều chỉnh quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội, kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh.

Từ kết quả tập huấn, Đại tướng Phùng Quang Thanh đề nghị  các địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền về công tác quốc phòng toàn dân, nâng cao nhận thức của nhân dân về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, củng cố niềm tin vào khả năng chiến đấu của các lực lượng vũ trang, đồng thời không mơ hồ mất cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Cơ quan quân sự các địa phương tăng cường làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự và xây dựng KVPT ngày càng vững chắc…

(BQD)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Thích và chia sẻ bài này trên