Chủ đề

xây dựng nhà tình nghĩa

Thủ tướng quyết định hỗ trợ xây sửa nhà cho hộ gia đình có công

03/05/2013 | Chỉ đạo – Điều hành

Thủ tướng quyết định hỗ trợ xây sửa nhà cho hộ gia đình có công

Theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực thi hành từ 15/6/2013, người có công với cách mạng được hỗ trợ 20-40 triệu đồng để sửa chữa, xây mới nhà ở.Đối tượng được hỗ trợ là hộ gia đình mà người có công với cách mạng, thân nhân liệt sỹ hiện đang ở và có hộ khẩu...