Chủ đề

vượt qua khủng hoảng

Việt Nam nằm trong nhóm tăng trưởng kinh tế tốt đẹp của châu Á

04/05/2017 | Kinh tế

Việt Nam nằm trong nhóm tăng trưởng kinh tế tốt đẹp của châu Á

Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm nay dự báo ở mức 6,4% và trong năm sau cũng khoảng 6,4%, nằm trong nhóm tăng trưởng hàng đầu của ASEAN+3. Trong xường hoàn thiện xe máy nhãn hiệu Piaggio ở tỉnh Vĩnh Phúc – Ảnh: Reuters Quả là đáng kỳ vọng khi thấy khu vực ASEAN+3 vẫn ổn định khi bước vào năm...