Chủ đề

Viện thiết kế Hàng Châu

Viện thiết kế Trung Quốc lập quy hoạch hai bên bờ sông Hồng

20/03/2017 | Xã hội

Viện thiết kế Trung Quốc lập quy hoạch hai bên bờ sông Hồng

UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu các đơn vị liên quan cung cấp hồ sơ, tài liệu, số liệu cho Viện Thiết kế và Quy hoạch thành phố Hàng Châu (Trung Quốc) để nghiên cứu lập đồ án Quy hoạch hai bên bờ sông Hồng. Sau khi nhận được công văn của nhà đầu tư, UBND TP Hà Nội giao Sở Quy hoạch – Kiến trúc, Sở Nông...