Vị Trí Của Việt Nam Trong Thế Kỷ Châu Á | Nguyên Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng
Chủ đề

Vị trí của Việt Nam trong Thế kỷ châu Á

Báo Italy đánh giá vị trí Việt Nam trong Thế kỷ châu Á

13/08/2017 | Thời sự

Báo Italy đánh giá vị trí Việt Nam trong Thế kỷ châu Á

Báo điện tử Frontera của Italy vừa đăng bài viết với tiêu đề Vị trí của Việt Nam trong Thế kỷ châu Á”, trong đó nhấn mạnh Việt Nam hiện là nơi có nhiều nhà máy hoạt động, tầng lớp trung lưu ngày càng gia tăng… Bài báo cho biết kể từ khi thực hiện những cải cách kinh tế (công cuộc đổi mới) vào...