Chủ đề

tuyển chọn lãnh đạo

Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Thái Bình nói về đề án tuyển chọn lãnh đạo

27/09/2015 | Thời sự

Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Thái Bình nói về đề án tuyển chọn lãnh đạo

Điểm mới của Đề án tuyển chọn lãnh đạo đó là thẩm quyền và trách nhiệm của người đứng đầu khi lựa chọn nhân sự thi tuyển và chịu trách nhiệm về nhân sự nếu được bổ nhiệm Việc đổi mới phương thức tuyển chọn công chức, viên chức, lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng theo hình...

Thủ tướng yêu cầu đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo

24/11/2014 | Hoạt động của Nguyên Thủ tướng

Thủ tướng yêu cầu đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng giao Bộ Nội vụ nghiên cứu kết quả tổ chức thi tuyển chức danh cấp trưởng đối với một số cơ quan, đơn vị thuộc...

Hoàn thiện Đề án đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo

24/11/2014 | Chỉ đạo – Điều hành

Hoàn thiện Đề án đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng giao Bộ Nội vụ nghiên cứu kết quả tổ chức thi tuyển chức danh cấp trưởng đối với một số cơ quan, đơn vị thuộc...