Chủ đề

tượng Lê Nin ở Hà Nội

Đề nghị Công an Hà Nội bắt ngay Nguyễn Doãn Kiên và đồng bọn

27/01/2014 | Giáo dục

Đề nghị Công an Hà Nội bắt ngay Nguyễn Doãn Kiên và đồng bọn71

Chúng tôi, những người dân Hà Nội rất bức xúc và lo lắng khi vừa rồi một nhóm gồm 5 người tự xưng là Pháp Luân Công (tính cả người quay clip), do tên Nguyễn Doãn Kiên cầm đầu đã ngang nhiên tròng dây cáp hòng giật đổ tượng đài Lê Nin ở Hà Nội. Loại bỏ tính chất chính trị trong mưu đồ bẩn thỉu của...