Chủ đề

Trung tướng Trần Văn Độ

“Cứ nói chạy chức, chạy quyền nhưng xử lý được mấy ai đâu”

13/09/2016 | Chính trị

“Cứ nói chạy chức, chạy quyền nhưng xử lý được mấy ai đâu”

“Chạy chức, chạy quyền mình cứ nói suốt nhưng kỷ luật còn ít huống gì xử lý hình sự. Luật phải tăng cường cơ chế phát hiện và xử lý tham nhũng”. Trung tướng Trần Văn Độ – Đại biểu Quốc hội khoá XIII, nguyên Phó Chánh án TANDTC, nguyên Chánh án Toà quân sự nhấn mạnh điều này khi đề cập...

Tham nhũng ngày trước mấy trăm tỷ, giờ toàn chục nghìn tỷ!

13/08/2016 | Chính trị

Tham nhũng ngày trước mấy trăm tỷ, giờ toàn chục nghìn tỷ!

Ngày xưa chỉ có mấy trăm tỷ như Lã Thị Kim Oanh, bây giờ toàn nghìn tỷ, chục nghìn tỷ. Trong khi đó, công cụ pháp lý chống tham nhũng không đầy đủ. Phải nói...