Chủ đề

Trung tướng Trần Văn Độ

Trung tướng Trần Văn Độ: Đóng tiền thay nhập ngũ để mua sắm vũ khí

26/11/2013 | An Ninh Quốc Phòng

Trung tướng Trần Văn Độ: Đóng tiền thay nhập ngũ để mua sắm vũ khí

“Rõ ràng nghĩa vụ là của mỗi công dân, nếu không trực tiếp làm nghĩa vụ thì phải làm việc khác để thay thế. Làm thế nào thì cũng nhằm mục đích xây dựng đất nước, bảo vệ Tổ quốc bằng nghĩa vụ dân sự khác. Ở đây không có sự lựa chọn của công dân mà là lựa chọn của Nhà nước. Nhà nước...