Chủ đề

Tổng Kiểm toán

Người làm kiểm toán phải giỏi nghiệp vụ, trong sáng về đạo đức

11/07/2016 | Kinh tế

Người làm kiểm toán phải giỏi nghiệp vụ, trong sáng về đạo đức

Trách nhiệm Kiểm toán Nhà nước không chỉ là qua kiểm toán xử lý tài chính được bao nhiêu tiền, mà quan trọng là kiến nghị thay đổi chính sách, cách làm, giải pháp; phát hiện, cảnh báo những lỗ hổng chính sách, những hậu quả có thể xảy ra để sử dụng nguồn lực công hiệu quả hơn”. Ông Hồ Đức Phớc,...

Tiến hành điều tra doanh nghiệp năm 2016

25/03/2016 | Kinh tế

Tiến hành điều tra doanh nghiệp năm 2016

Cuộc điều tra doanh nghiệp năm 2016 được Tổng cục Thống kê thực hiện nhằm thu thập thông tin phục vụ công tác quản lý, hoạch định chính sách, kế hoạch phát...

Kiểm toán Nhà nước kỷ niệm 20 năm thành lập

11/07/2014 | Thời sự

Kiểm toán Nhà nước kỷ niệm 20 năm thành lập

20 năm qua, hoạt động của Kiểm toán Nhà nước (KTNN) ngày càng được mở rộng, quy mô hoạt động, chất lượng và hiệu quả kiểm toán đều tăng dần qua từng...