Chủ đề

Tổng cục Công nghiệp quốc phòng

Sức mạnh súng chống tăng Việt Nam sản xuất

20/03/2017 | An Ninh Quốc Phòng

Sức mạnh súng chống tăng Việt Nam sản xuất

Để đáp ứng với nhiệm vụ trong chiến tranh hiện đại, Việt Nam đã sản xuất thành công súng chống tăng SPG-9T2 theo nguyên mẫu SPG-9. Súng chống tăng SPG-9T2 là sản phẩm của Nhà máy Z125 thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng được sản xuất theo nguyên mẫu SPG-9 với một số cải tiến phù hợp điều kiện tác...

Bộ Quốc phòng bắn trình diễn vũ khí mới

18/09/2015 | An Ninh Quốc Phòng

Bộ Quốc phòng bắn trình diễn vũ khí mới

Sáng 18.9, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (Bộ Quốc phòng) tổ chức bắn trình diễn vũ khí mới do Tổng cục nghiên cứu, chế thử. Đại tướng Phùng Quang Thanh,...

Những công trình ấn tượng

16/09/2015 | An Ninh Quốc Phòng

Những công trình ấn tượng

Chào mừng Đại hội Đảng bộ Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng (CNQP) lần thứ IX và hướng tới Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X, Tổng cục CNQP đã tổ...

Tập trung xây dựng nền công nghiệp quốc phòng tiên tiến, hiện đại

15/09/2015 | Hoạt động của Nguyên Thủ tướng

Tập trung xây dựng nền công nghiệp quốc phòng tiên tiến, hiện đại

Tập trung xây dựng nền công nghiệp quốc phòng tiên tiến, hiện đại, góp phần quan trọng, thiết thực nâng cao tiềm lực quốc phòng – an ninh, trở thành một...