Chủ đề

Tieu su Nguyen Tan Dung

Để trả lời Nguyễn Tấn Dũng là ai?

29/03/2011 | Chính trị

Để trả lời Nguyễn Tấn Dũng là ai?92

Ban biên tập xin đăng bài viết của bạn đọc: Kính gửi Ban biên tập website http://nguyentandung.org, Trước những thông tin nhiễu loạn về vị Thủ tướng hiện nay trên Internet, tôi quyết định gửi bài tới Ban biên tập thông tin về Nguyễn Tấn Dũng -Vị Thủ tướng đương nhiệm của chúng ta. Bài viết: Để trả lời...

Tiểu sử nguyên Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng

23/05/2010 | Thời sự

Tiểu sử nguyên Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng61

TIỂU SỬ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN TẤN DŨNG Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng – Họ và Tên: NGUYỄN TẤN DŨNG – Sinh ngày 17-11-1949. – Quê quán:...